Hoolekogu

 

Nissi Põhikooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, koolipidaja, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja järgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu koosseis: 

 • Lea Jants (esimees)
  Amet: lastevanemate esindaja
 • Nele Lepp (aseesimees)
 • Amet: lastevanemate esindaja
 • Priit Pent
  Amet: lastevanemate esindaja
 • Taavi Ehrpais
  Amet: lastevanemate esindaja
 • Argo Kroon
  Amet: lastevanemate esindaja/protokollija
 • Tiia Tõll
  Amet: lastevanemate esindaja
 • Ranno Rüüberg
  Amet: lastevanemate esindaja
 • Anne Kuusk
  Amet: volikogu esindaja
 • Terje Rand
  Amet: kooli õppenõukogu esindaja

Seoses endise hoolekogu esimehe tagasiastumisega (19.09.2017 toimunud lastevanemate  üldkoosolekul) valitakse uus hoolekogu esimees järgmisel hoolekogu koosolekul.

Oleme tänulikud, kui meieni jõuavad ettepanekud, tähelepanekud ehk hoopis kiidusõnad.


Hoolekogu tegevuskava:

Hoolekogu tegevus: