Oktoobris 1917 alustati Nissi Hariduse Seltsi Koolis õppetööd. 2017. aastal tähistab Nissi kool 100 aasta juubelit. Nissi paikkonnas on jagatud kooliharidust 330 aastat.

Nissi kooli 100 aasta juubelile ja Nissi paikkonna hariduse 330 aasta juubelile pühendatud üritused Nissi kooli vilistlastele 28. oktoobril 2017:

  • Kl 14.00 – avatakse Nissi Põhikooli uksed kõikidele külalistele ja vilistlastele
  • Kl 15.00 – kutsetega külalistele direktori vastuvõtt Nissi Põhikoolis
  • Kl 17.00 – kontsertaktus Nissi Põhikooli saalis
  • Kl 18.30 – mälestuskivi avamine vana koolimaja juures
  • Kl 19.00 – ühine rongkäik Nissi Põhikooli juurest Riisipere kultuurimajja
  • Kl 19.15 – vilistlaste pidu Riisipere kultuurimajas

Osalustasu eelregistreerimisel 8 eurot ja toimumispäeval kohapeal 12 eurot. Tasuda saab ülekandega Nissi Vallavalitsuse arveldusarvele (SEB Pank: EE731010002018909000, Swedbank: EE762200221035027808 või Danske Bank: EE643300332171440005). Selgitusse märkige: osaleja nimi, lõpetamisaasta, haridusjuubel.

Kontsertaktus on tasuta.

Haridusjuubeli korraldamist saab toetada tehes rahalise annetuse eelnimetatud arvelduskontodele. Selgitusse märkige: haridusjuubel (soovi korral ka oma nimi).

Täpsem info võib küsida ka kooli kantseleist tel: 608 7134 või 5551 0148.

Ürituse Facebookileht.