2020/2021. õppeaasta

Sellest õppeaastast tuleb meil arvestada koolielu ja õppetöö korraldamisel koroonaviiruse levikuga seonduvate riskidega. Sellele lehele koondame kõik muudatused ja ümberkorraldused, et kodud saaksid vajalikul hetkel kiire ülevaate kõige olulisemast.


Kooliaasta algab võimalikult tavapäraselt!

Alates 2. septembrist toimub õppetöö tunniplaani järgi tavapäraste kontakttundidega. Igapäevaselt arvestame riiklike soovitustega riskide maandamiseks:

 • VÄHIMAGI HAIGUSKAHTLUSE KORRAL PÜSIME KODUS!
 • Pöörame tähelepanu kõige lihtsamale viiruse ennetamisvõttele ehk korralikule kätepesule.
 • Paigaldasime välisuste juurde kätepuhastusjaamad nahasõbraliku desoainega.
 • Sööme kolmes vahetuses.
 • Viibime palju õues.
 • Nakkusohu kasvades oleme valmis õppetöö vormi muutmiseks ehk teisisõnu võtame osaliselt või täielikult kasutusele distantsõppe.
 • Pakume võimalikult kaua kontaktõpet esimese, aga ka teise kooliastme õpilastele. Samuti tuge vajavatele õpilastele, kellele distantsõpe ei sobi.
 • Planeerime õppetööd (sh kooliüritusi, õppekäike jmt) nii, et oleks võimalik inimeste hajutamine. 
 • Varume ja kasutame isikukaitsevahendeid.
 • Jagame lapsevanematega regulaarselt olulist infot sellel veebilehel ja jooksvalt eKoolis (lapsevanemad, palun kontrollige eKoolis, et teie meiliaadress oleks korrektne).

Kui koolis on koroonajuhtum, siis õppetöö korraldatakse ümber hoone, asutuse või piirkonna kaupa, võttes arvesse kohalikke olusid. Asutuse sulgemise üle otsustavad Terviseamet ja koolipidaja (vallavalitsus).


Kes on COVID-19 lähikontaktne?

Covid-19 lähikontaktne on isik, kes :

 • elas samas majapidamises COVID-19 haigega;
 • on olnud füüsilises lähikontaktis COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
 • on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on tema peale köhitud, on katsunud kasutatud salvrätti paljaste kätega);
 • on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel.

Kui klassis jääb keegi koroonahaigeks, tuleb suunata haigestunuga kokku puutunud klassikaaslased kaheks nädalaks distantsõppele. Kaaluda tuleb kogu klassi/rühma distantsõppele suunamise vajalikkust. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi, positiivse testi korral jääb ta endiselt isolatsiooni.

Isolatsioonikohustust ei ole inimesel, kelle lähikondsete hulgas on neid, kes on kokku puutunud COVID-19 haigega lähikontaktis olnud inimesega või kelle lähikondsed on viimase 14 päeva jooksul saabunud kõrge haigestumusega riigist (nakatumiskordaja 16 või enam 100000 in kohta).


Mis saab siis, kui keegi haigestub koolis olles?

 • Haigestunu peab teavitama asutuse juhtkonda.
 • Õpilane peab haigustunnuste korral pöörduma õpetaja või kooliõe poole, kes teavitab juhtkonda.
 • Õpilase haigestumisest informeeritakse tema vanemaid.
 • Haigestunu isoleeritakse teistest sobivasse ruumi ja antakse kirurgiline mask (jälgida, et mask paigaldatakse õigesti).
 • Kui haigestunu terviseseisund silmnähtavalt halveneb, tuleb helistada 112.
 • Haigestunu (õpilase puhul tema vanem) teavitab haridusasutust, kui COVID-19 diagnoos leiab kinnitust.
 • Asutus teavitab juhtunust selle klassi liikmeid ja vanemaid.
 • Teavituse koostamisel tuleb olla delikaatne, mainimata nime, andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.
 • Terviseamet võtab õppeasutusega ühendust ja teavitab kinnitatud diagnoosist ning selgitab välja kontaktsed. Asutus ja kooliõde osutavad kaasabi.
 • Haigestunuga lähikontaktis olnud inimesed jäävad koju 14 päevaks. Sel perioodil saab korraldada distantsõpet, kui tervislik seisund seda võimaldab.

Ülejäänud õppijad jätkavad tavapärase eluga, jälgides samal ajal oma tervist. Sümptomite ilmnemisel tuleb võtta kohe ühendust perearstiga.

Võimalusel tuleks piirata 14 päeva jooksul haigestunu klassikaaslaste ja õpetajate osalemist ühisüritustel.