Kuu: mai 2020

Kutse tulevase 1. klassi lapsevanematele

Austatud tulevane 1. klassi lapsevanem!

Direktor Annely Ajaots ja klassijuhataja Ingrid Parksepp kutsuvad teid kolmapäeval, 10. juunil kell 18.30 Nissi Põhikooli. Saame tuttavaks, räägime koolist ja kooliga seotud teemadel. Palume kaasa võtta lapse koolivalmiduskaart ja tervisekaart (väljavõte tervisekaardist).

Täiendav info ingrid.parksepp@nissikool.ee või kool@nissikool.ee.

Jätsime hüvasti vana Võlupuuga

Juba üle 60 aasta on tarkusepäeval üks kooliõuel kasvav puu värsketele koolijütsidele oma okstel pisikesi kingitusi kasvatanud. Võlupuu on meie kõige vanem traditsioon ja seda mäletavad eredalt paljud vilistlased.

Viimased aastad on auväärset võlupuu ametit kandnud kunagisest kooli aiast alles jäänud vana pirnipuu. Teisipäeval jätsime vana puuga aga hüvasti. Tema eluring oli täis saanud ja puu hakkas ohtlikuks muutuma ning tuli likvideerida. Väärika Võlupuu tiitli anname edasi kooliõuel sirguvale järgmisele puule. Sedapuhku saab selleks punaseleheline iluõunapuu, mille on kooli juurde istutanud meie oma vilistlased ja mis peagi oma kauneid roosakaid õisi avama hakkab.

Distantsõpe jätkub täies mahus vähemalt 15. maini, seejärel jätkub kool distantsõppe ja vajaduspõhise kontaktõppena

Alates 16. märtsist 2020 toimub vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi otsusele õppetöö haridusasutustes koduse distantsõppe vormis vähemalt 15. maini. Pärast 15. maid algab üleminekuaeg.

Kui olukord riigis võimaldab toimub alates 18. maist täiendavat lisatuge vajavatele õpilastele, loovtöö tegijatele ning 9. klassi lõpetajatele osapoolte kokkuleppel (õpetaja, õpilane, kool) kontaktõpe individuaalselt või kuni kümneliikmelistes rühmades. Teistele õpilastele jätkub kooliaasta distantsõppena suvevaheaja alguseni. Täpse õppekorralduse üleminekuajal avaldame pärast seda, kui Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon ja HTM on avaldanud info eriolukorra jätkumise või lõppemise ning kehtivate reeglite ja soovituste kohta pärast 15. maid.

Sellel õppeaastal ei toimu tasemetöid ega 9. klassi lõpueksameid. Põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel. Samuti jäävad sel õppeaastal ära kõik suuremad üritused traditsioonilisel moel, näiteks Perepäev, suuremad õppekäigud ja traditsiooniline kooliaasta lõpuaktus.

Loovtööde esitamise tähtaeg on 1. juuni, loovtööde kaitsmise tähtaeg on 5. juuni. Suvevaheaeg algab tavapärasel ajal ehk alates 9. juunist.

Koondinfo kõigest, mis distantsõppe perioodi puudutab, on kättesaadav kodulehe jaotisest Distantsõpe.