Autor: Nissi Põhikool

Kutse tulevase 1. klassi lapsevanematele

Austatud tulevane 1. klassi lapsevanem!

Direktor Annely Ajaots ja klassijuhataja Mariliis Siirmäe kutsuvad teid esmaspäeval, 10. juunil kell 18.00 Nissi Põhikooli. Saame tuttavaks, räägime koolist ja kooliga seotud teemadel. Palume kaasa võtta lapse koolivalmiduskaart ja tervisekaart (väljavõte tervisekaardist).

Täiendav info  mariliis.siirmae@nissikool.ee või kool@nissikool.ee.

Heakorrapäev Nissi koolis

Esmaspäeval, 29. aprillil on meie koolis heakorrapäev. Koolimaja ümbruse koristamisel osalevad kõik klassid. Toimuvad viis esimest tundi ja peale esimest tundi toimub saalis kogunemine. Heakorratöödega alustame peale lõunasööki. Pane selga sobilikud riided, võta kaasa töökindad ja võimaluse korral ka reha. Täpsem info on leitav eKoolis.

Hammaste profülaktiline läbivaatus

Nissi Põhikooli õpilaste hammaste profülaktiline läbivaatus toimub  7. mail (1.-4. kl) ja 15. mail (5.-9.kl).  Profülaktiline läbivaatus sisaldab hammaste ja suuõõne tervise kontrolli (ei teostata ravimenetlusi). Profülaktiline läbivaatus on tasuta. Läbivaatust teostab Imbi Kannukene Hambaravi. Lapsevanematele saadetakse kirjalik teade tema lapse hammaste ravivajadusest. Lapsevanemal on õigus keelduda läbivaatusest, sel juhul tuleb sellest teavitada kooli administratsiooni e-kooli või kirjaliku teate vahendusel.

Algas vastuvõtt 1. klassi

Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO on võimalik esitada avaldusi esimesse klassi astumiseks ning taotleda esmakordselt kooli mineva lapse toetust.

Taotlus tuleb esitada üldjuhul 10. juuniks (1. klassi astujad), kuid taotlusi võetakse vastu ka hiljem.  Taotlusi 2.-9.klassi võetakse samas süsteemis vastu aastaringselt.

Taotluse saab esitada lapse elukohajärgsesse kooli astumiseks. Lapsele elukohajärgse kooli määramine sõltub rahvastikuregistri andmetest. Üldjuhul määratakse lapse elukohajärgseks kooliks kodule kõige lähemal asuv kool.  Lapsevanemad peavad pöörduma Saue Vallavalitsuse haridusosakonda, kui laps ei ole Saue valla rahvastikuregistris või kui mingil põhjusel on soov panna laps Saue vallas kooli, mis ei ole lapse piirkonnakool. Juhul, kui Teil on küsimusi seoses  taotlustega, palume pöörduda Saue Vallavalitsuse haridusosakonna haridusspetsialisti Lily Roop poole telefonitsi 5302 1854 või e-posti teel lily.roop@sauevald.ee.

Nissi Põhikooli piirkonda kuuluvad: Riisipere alevik, Aude, Jaanika, Madila, Munalaskme, Mustu, Odulemma, Tabara, Vilumäe, Ürjaste ja Nurme.

Alates uuest õppeaastast toimub ARNO süsteemi kaudu ka pikapäevarühma ja huviringide avalduste esitamine. ARNO süsteemi sisse logimiseks on vajalik ID-kaardi või mobiil-ID olemasolu.

Kui mingil põhjusel ei ole võimalik esitada elektroonilist taotlust läbi ARNO tuleb pöörduda kooli kantseleisse.