Autor: Nissi Põhikool

Hammaste profülaktiline läbivaatus

Nissi Põhikooli õpilaste hammaste profülaktiline läbivaatus toimub  9. oktoobril (1.-4. kl) ja 17.oktoobril (5.-9.kl).  Profülaktiline läbivaatus sisaldab hammaste ja suuõõne tervise kontrolli (ei teostata ravimenetlusi). Profülaktiline läbivaatus on tasuta. Läbivaatust teostab Imbi Kannukene Hambaravi. Lapsevanematele saadetakse kirjalik teade tema lapse hammaste ravivajadusest. Lapsevanemal on õigus keelduda läbivaatusest, sel juhul tuleb sellest teavitada kooli administratsiooni e-kooli või kirjaliku teate vahendusel.

Esimesse klassi astumise avalduste esitamine

Alustame järgmise õppeaasta planeerimisega ja ootame 15. maiks sügisel esimesse klassi astuvate õpilaste avaldusi. Avalduse koos kõigi nõutud lisadega võib saata (digitaalselt allkirjastatuna) aadressil kool@nissikool.ee või tuua kooli kantseleisse.

 1. klassi astumise avalduse leiate SIIT (doc-fail)

Õpilaspileti taotlemiseks tuleb saata passipildiformaadis digifoto (jpg faililaiendiga) failinimega kujul:  eesnimi_perekonnanimi_isikukood_klass.jpg    näiteks: Heli_Kopter_60382775328_1.jpg  aadressile kool@nissikool.ee

Küsimuste korral pöörduda kooli kantseleisse tel: 608 7134, 5551 0148

Alates uuest õppeaastast läheb Nissi Põhikool üle elektroonilisele ehk e-õpilaspiletile

Esmane õpilaspilet väljastatakse kõigile Nissi Põhikooli õpilastele tasuta.

E-õpilaspilet muutub alates septembrist  koolibussi kasutavatele õpilastele sõiduõigust tõendavaks dokumendiks ja kõik koolibussi kasutavad õpilased peaksid kindlasti üle kontrollima, kas eKooli on kantud õiged elukoha andmed. Vajadusel saab elukoha andmeid muuta valides menüüribalt seaded.

Õpilaspileti taotlejal tuleb saata passipildiformaadis digifoto (jpg faililaiendiga), failinimega kujul: eesnimi_perekonnanimi_isikukood_klass.jpg    näiteks: Heli_Kopter_60382775328_8.jpg  aadressile kool@nissikool.ee

Hetkel 1.-8.klassis õppivate õpilaste digifotosid ootame hiljemalt 14. maiks.

Õpilaspileti kadumisel või purunemisel teavitab õpilane või lapsevanem koheselt kooli ja õpilasele väljastatakse õpilaspileti duplikaat. Duplikaadi väljastamine on tasuline.

Täiendavate funktsioonide lisamisest e-õpilaspiletile teavitatakse kooli kodulehe ja eKooli kaudu.