COVID-19

2021/2022. õppeaasta märksõnadeks on avatud haridus ja eesmärgiks haridus- ja noorsootööasutuste avatuna hoidmine, arvestades seejuures kõigi ohutusega. Püüame märgata ja toetada kõiki õppijaid, et täita möödunud õppeaastast jäänud võimalikke hariduslünki.

Kõige värskem info COVID-19 haigusleviku tõkestamise meetmete kohta haridusasutustes on leitav Haridus- ja Teadusministeeriumi lehelt. Lühiinfo olulisemate meetmete ja lihtsustatud karantiinireeglite kohta on leitav siit.

Käesoleval õppeaastal lähtume viiruse leviku tõkestamisel järgmistest põhimõtetest:

  • otsuste puhul lähtutakse piirkondlikest eripäradest ja olukorrast,
  • mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil, ka vaktsineeritutel jääda koju ning võtta ühendust oma perearstiga, kes suunab vajadusel PCR-testile,
  • vaktsineerimine on parim viis viiruse tõkestamiseks ning iseenda ja oma kaaslaste kaitsmiseks,
  • tagame vastavalt kooli võimalustele õppetegevustes hajutatuse ning minimeerime eri klassidest õppijate kokkupuutevõimalusi,
  • pakume haigestunute kiireks avastamiseks ja viiruskollete ennetamiseks peredele ja koolitöötajatele kiirteste vastavalt riiklikele juhistele ning võimaldame vajadusel testimise läbiviimist koolipäeval,
  • meie koolihoones on tõestatult tõhus ning regulaarselt kontrollitud kaasaegne ventilatsioonisüsteem, lisaks pöörame tähelepanu ruumide õhutamisele ning suuname lapsi vahetundi õues veetma,
  • nakatumise puhul õppeasutuses saavad lähikontaktsed noored jääda lihtsustatud karantiini (vt täpsemaid juhendeid, millal, kellele ja kuidas rakendub),
  • pöörame tähelepanu hügieenireeglite täitmisele,
  • soovitame kanda õppeasutuses, eriti ühiskasutatavates ruumides, kõigil maski.