COVID-19

2021/2022. õppeaasta märksõnadeks on avatud haridus ja eesmärgiks haridus- ja noorsootööasutuste avatuna hoidmine, arvestades seejuures kõigi ohutusega. Püüame märgata ja toetada kõiki õppijaid, et täita möödunud õppeaastast jäänud võimalikke hariduslünki.

Kõige värskem info COVID-19 haigusleviku tõkestamise meetmete kohta haridusasutustes on leitav Haridus- ja Teadusministeeriumi lehelt.


7. veebruarist 2022 kehtima hakkavad muudatused

Alates 7. veebruarist kehtib isolatsiooni jäämisel uus kord:

Õpilane, kelle kiirtest näitas positiivset tulemust või kel on haigustunnused:

 • läheb koju,
 • kui testi tulemus oli positiivne jääb 10 päevaks eneseisolatsiooni,
 • vajadusel konsulteerib vanem perearstiga või tel 1220.

Õpilane, kel oli lähikontakt koroonahaigega:

 • kui lähikontakt oli koolis või huvitegevuses ja haigustunnused puuduvad – jälgib tervist ja käib koolis edasi,
 • kui lähikontakt ei olnud koolis (nt kodus, sõbra juures, avalikus kohas viibides) – vaktsineerimata, koroonahaigust läbipõdemata lapsed jäävad 7 päevaks eneseisolatsiooni.

Täpsemad juhised leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt


COVID-19 leviku tõkestamise põhimõttes koolis 2021/22. õppeaastal

Käesoleval õppeaastal lähtume viiruse leviku tõkestamisel järgmistest põhimõtetest:

 • otsuste puhul lähtutakse piirkondlikest eripäradest ja olukorrast,
 • mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil, ka vaktsineeritutel jääda koju ning võtta ühendust oma perearstiga, kes suunab vajadusel PCR-testile,
 • vaktsineerimine on parim viis viiruse tõkestamiseks ning iseenda ja oma kaaslaste kaitsmiseks,
 • tagame vastavalt kooli võimalustele õppetegevustes hajutatuse ning minimeerime eri klassidest õppijate kokkupuutevõimalusi,
 • pakume haigestunute kiireks avastamiseks ja viiruskollete ennetamiseks peredele ja koolitöötajatele kiirteste vastavalt riiklikele juhistele ning võimaldame vajadusel testimise läbiviimist koolipäeval,
 • meie koolihoones on tõestatult tõhus ning regulaarselt kontrollitud kaasaegne ventilatsioonisüsteem, lisaks pöörame tähelepanu ruumide õhutamisele ning suuname lapsi vahetundi õues veetma,
 • nakatumise puhul õppeasutuses saavad lähikontaktsed noored jääda lihtsustatud karantiini (vt täpsemaid juhendeid, millal, kellele ja kuidas rakendub),
 • pöörame tähelepanu hügieenireeglite täitmisele,
 • soovitame kanda õppeasutuses, eriti ühiskasutatavates ruumides, kõigil maski.