COVID-19

Kõigi lapsevanemate ja kooli ühine soov on hoida koolid ja huviringid avatuna ning vältida distantsõpet. Seetõttu jätkame ka 2022/2023. õppeaastal haiguspuhangute vältimiseks koolis lihtsate ja tõhusate põhimõtete järgmist.

  • Palume õpilastel, kes tunnevad end haigena, jääda koju.
  • Saadame sarnaselt eelmisele õppeaastale lastele koju kiirteste, mida saab vajadusel kasutada, et vältida nakatununa kooli minekut.
  • Soovitame peredel tutvuda HTMi koostatud veebilehel oleva infoga, mis pakub tõhusaid nõuandeid haiguse vältimiseks.
  • Jälgime koolis hoolega riiklikke juhiseid haiguskollete vältimiseks.
  • Läheme distantsõppele vaid äärmisel vajadusel eelnevalt koolipidaja ja Terviseametiga nõu pidades.

Kui kiirtest osutub positiivseks…

Haigussümptomitega positiivse kiirtesti saanul tuleks jääda koju kuni tervenemiseni, kuid mitte vähem kui 5 päevaks (eeldusel, et vähemalt 24 h ei ole olnud palavikku). Kui antigeeni kiirtest on positiivne, kuid haigussümptomid puuduvad, siis on soovitav koju jääda ja teha järgmisel päeval kordustest. Kui ka see on positiivne, siis pöörduda perearsti poole, kes annab nõu konkreetsest juhtumist lähtudes. Haige lähikontaktsetel tuleb samuti hoolega jälgida oma tervist. Olulisel kohal on endiselt hügieenireeglite järgimine, hea ventilatsioon ja vajadusel hajutamine. Soovitame ka vaktsineerida, sest see aitab vältida raskelt haigestumist.


Kasulikke viiteid: