Lapsevanemale

25.maist 2018 muutus isikuandmete kaitse regulatsioon. Käsitleme kõiki registreerimise käigus saadud isikuandmeid kui konfidentsiaalset infot ning ei jaga seda kolmandate isikutega (välja arvatud juhul, kui seda nõuab seadus).

Lapsevanemale