Eripedagoog

Eripedagoogilist nõustamist pakub Nissi Põhikoolis kolmapäeviti Saue valla eripedagoog Kadri Kõrge-Rosalka.
Kontakt: kadri.korge-rosalka@sauevald.ee

Eripedagoog kasutatab eripedagoogilisi võtteid, et suunata toetusvajadusega lapse oskuste kujunemist, soodustada tema psüühiliste protsesside arengut ning seeläbi omandada õppekava.