2017-2018

Haridusjuubel - mälestuskivi avamine
<p><strong>Nissi kool 100 ja Nissi paikkonna haridus 330</strong></p><p>Oktoobris 1917 alustati Nissi Hariduse Seltsi Koolis õppetööd. 2017. aastal tähistati Nissi kooli 100 aasta ja Nissi paikkonna koolihariduse 330 aasta juubelit.</p>