Erasmus+


Meie kooli 5 õpetajat osalesid 2017-2018 Erasmus+ õpirändeprojektis „Improving communication skills in English“.

Miks me seda teeme?

Tänapäeva muutuvas ühiskonnas on Euroopa mõõdet – kuhu me (inimesena, õpetajana, koolina) liigume ja milliseid samme me astume – väga oluline teadvustada ja selles suunas tegutseda.  Kaasaegne, uueneva õpikäsitlusega kool eeldab õpetajalt avatud maailmapilti ning laia silmaringi. Selle eesmärgi saavutamisele aitab kaasa kogemuste saamine teiste riikide kultuuri- ja keelekeskkonnas. Uue suunana nõuab tänapäevane, muutunud Euroopa traditsiooniliselt Eesti koolilt ja õpetajalt valmisolekut vastu võta, ühiskonda integreerida ja õpetada võõra keele ja kultuuriga lapsi.

Euroopa õpetajatel on võimalus osaleda õpirände projektides, et tõsta oma pädevust, leida erinevaid võimalusi uute õpetamismeetodite ja -vahendite rakendamiseks, enese täiendamiseks ja kogemuste vahetamiseks. Õpirändeprojektis osalev õpetaja näeb Euroopas kasutatavate kaasaegsete õpetamismeetodite ja -vahendite rakendamist, puutub kokku erinevate kultuuriliste eripäradega, saab võimaluse leida häid koostööpartnereid teistest riikidest.

Meie kooli õpirändeprojekti üldisem eesmärk on laiendada Euroopa mõõdet läbi keelebarjääri vähendamise ja julgema suhtlemise. Oluline on toetada osalejaid teadmiste, oskuste ja pädevuste omandamisel, et soodustada nende isiklikku arengut, nende kaasatust ühiskonnas teistega arvestavate ja aktiivsete kodanikena.

Projektis osalejad: direktor Annely Ajaots, õppealajuhataja Kaie Saar, haridustehnoloog Reelika Väli, õpetaja Helis Lall ja õpetaja Kaie Ehrpais.


Mart Müürisepp tutvustab Eesti haridussüsteemi


Nissi Basic School