Tutvustus

Nissi Põhikool on munitsipaalkool Saue valla haldusalas Harjumaal. Kool annab vastavalt kinnitatud õppeprogrammile alg- ja põhiharidust valla territooriumil.

Nissi kooli asutamisajaks võib lugeda 1917. aastat, mil asutati Nissi Hariduse Seltsi Kool. Aastast 1993 tegutsetakse Nissi Põhikooli nime all. Kooli juhitakse demokraatlikke põhimõtteid järgides ning kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seadusnormidega. Kooli üldjuhtimise ning õppe- ja kasvatustegevuse ladusa ja tulemusliku kulgemise eest seisab kooli direktor. Õppealajuhataja, kes on direktori asetäitjaks õppetöö alal, hoolitseb otseselt õppetegevuse eeskujuliku laabumise eest. Huvijuhi tegevus on õppetööd toetav. Solidaarne õpetajaskond annab oma parima õpilaskonna koolitamiseks.