Advendihommik

Jõuluootus algas advendihommikuga. Koolijuht Annely Ajaots julgustas pühade eel rohkem märkama enda ümber neid, kes abi ja tuge vajavad ning Nissi koguduse õpetaja Lea Jants rääkis kooliperele loo Jeesuse sünnist. Õpilasesindus süütas jõulutuled ja iga klass sai enesega kaasa jõulurahu sümboliseeriva laterna. Klassides aga ootas igaüht pisike magus tervitus päkapikkudelt.

Füüsika õpihuvilaagris tutvuti optika ja akustikaga

Haridus- ja Teadusministeerium eraldas sel aastal haridusvaldkonda lisaraha, millest osa oli mõeldud õpihuvi laagrite korraldamiseks. Õpihuvi laagrite eesmärgiks seati õppijate õpimotivatsiooni ja vaimse tervise turgutamine ning üldpädevuste ja ainevaldkondade vastu huvi kujundamise toetamine.

Oktoobris ja novembris toimus kolmel sügisesel laupäeval Nissi koolis füüsika õpihuvilaager. Noored füüsikahuvilised uurisid optika ja akustikaga seotud nähtusi ning püüdsid mõista teooriat selle ümber. Laagri korraldanud Nissi kooli füüsika- ja keemiaõpetaja Ruth Rumaski sõnul oli laager mõeldud eeskätt 9. klassi õpilastele, kel jäi möödunud aastal distantsõppes suur osa optika ja akustika teemadest füüsikatunnis käsitlemata või kel tuli teemade õppimisel leppida kuiva teooriaga. Huvilisi leidus ka 8. klassi õpilaste seas, kes käesoleval õppeaastal füüsika õppimisega alles alustasid.

Kolme päeva jooksul sai valguse ja heliga palju põnevat korda saadetud: purustati laseriga õhupalle, ehitati fotoaparaadile kanalisatsioonitorudest objektiive, lahati seasilmi, loodi heliga kunsti, pandi valgus tantsima ja hulgaliselt muudki põnevat.

8. klassi õpilase Anna arvates oli parim osa laagrist hästi huvitavad ja elulised katsed: “Nägin kuidas õpetaja räägitud teooria päris elus toimib ja see oli põnev!” 9. klassi Liisbet ja Elenor kinnitasid sama. “Laager oli väga äge! Saime nii palju uusi teadmisi ja kogemusi. Nägime seoseid teooria ja praktika vahel ning füüsika sai palju selgemaks,” kinnitasid tüdrukud.

Laternamatk metsaklassi

Möödunud aastal kutsus Liikuma Kutsuva Kooli võrgustik õppeasutusi üles korraldama liikumist propageerivaid üritusi. Novembrikuus olid valikus teemad „Vii oma helkur jalutama!“ ja „Laternamatk“. Meie kool valis laternamatkade korraldamise ja paljud klassid võtsid algatusest õhinal osa.

Meie õpilased otsustasid laternamatkadega ka sel aastal jätkata ning eile toimuski talve esimene matk. 1. klassi lapsed võttisid kaasa lambikesed ning seadisid läbi salapärase õhtupimeduse sammud kooli metsaklassi poole, kus ootasid juba mõnus lõkketuli, vorstikesed ja vahukommid. 

Õpilasesinduse üleskutse

Nissi kooli õuel kasvab võlupuu, mis igal sügisel esimest klassi oma andidega tervitab. Saabunud on aasta pimedaim aeg ja kooli õpilasesindusel on üleskutse:

Kui sul on kodus mõni üleliigne helkur, siis toimeta see kooli huvijuhi kätte või riputa ise kooli maja ees kasvavale võlupuule, kust iga soovija saab endale helkuri võtta.

Nii panustame meie kõigi ohutusse liikluses.

Sinust hoolides
Nissi kooli õpilasesindus