Õppenõukogu

Õppenõukogu protokollidega on võimalik tutvuda paberil asjasse puutuvatel isikutel kooli sekretäri juures.

2023/2024 õppeaasta õppenõukogu plaan

30.08.2023 õppenõukogu koosolek nr 1

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Õppekava arutelu
 3. Kodukorra arutelu
 4. Üldtööplaani kinnitamine
 5. Päevakava arutelu

05.10.2023 õppenõukogu koosolek nr 2

 1. Pikendatud suvetöö lõpetamine ja õpilase  järgmisesse klassi üleviimine

24.01.2024 õppenõukogu koosolek nr 3

 1. Vanema taotluse alusel koduõppe rakendamise otsustamine

2022/2023 õppeaasta õppenõukogu plaan

30.08.2022 õppenõukogu koosolek nr 1

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Õppekava arutelu
 3. Kodukorra arutelu
 4. Üldtööplaani kinnitamine

7.06.2023 õppenõukogu koosolek nr 2

 1. Ettepanekud päevakorra muudatuseks.
 2. B-võõrkeele kinnitamine.
 3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine,
 4. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 5. -3. kooliastmes klassikursust kordama jätmine
 6. Õpilaste tunnustamine.

15.06.2023 õppenõukogu koosolek nr 3

 1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljastamine
 2. Põhikooli lõpetajate tunnustamine
 3. 2023/2024 õppeaasta koolivaheajad

25.08.2023 õppenõukogu koosolek nr 4

 1. klassi õpilase täiendava õppetöö tulemused ja põhikooli lõpetamine või klassikursust kordama jätmine.

30.08.2023 õppenõukogu koosolek nr 5

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
 2. 2022/2023 õppeaasta kokkuvõte

2021/2022 õppeaasta õppenõukogu plaan

30.08.2021 õppenõukogu koosolek nr 1

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Õppekava arutelu
 3. Kodukorra arutelu
 4. Üldtööplaani kinnitamine
 5. Vanema taotlusel koduõppe rakendamine
 6. Õppenõukogu esindaja valimine hoolekogusse
 7. Kohapeal algatatud asjad

10.01.2022 õppenõukogu koosolek nr 2

 1. Vanema taotlusel toimuva koduõppe katkestamine
 2. Kohapeal algatatud asjad

2.03.2022 õppenõukogu koosolek nr 3

 1. Vanema taotlusel toimuva koduõppe katkestamine

7.06.2022 õppenõukogu  koosolek nr 4

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine
 2. Õpilaste tunnustamine
 3. Kohapeal algatatud asjad

15.06 2022 õppenõukogu koosolek nr 5

 1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
 2. Põhikooli lõpetajate tunnustamine
 3. Täiendava õppetöö pikendamine

30. august 2022 õppenõukogu koosolek nr 6

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö pikendamine või 1-3 kooliastmes klassikursust kordama jätmine
 2. Õppeaasta kokkuvõte

2020/21 õppeaasta õppenõukogu plaan

28.09.2020 õppenõukogu koosolek nr 1

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Üldtööplaani kinnitamine
 3. Riskikava (tegevuskava Covid19 ennetamisel ja haigusjuhu ilmnemisel)
 4. Õppenõukogu esindaja valimine hoolekogusse
 5. Kohapeal algatatud asjad /õppekava arutelu/kooli kodukorrale arvamuse andmine

07.12.2020 erakorraline õppenõukogu koosolek nr 2

 1. Kodukorra ülevaatamine

08.01.2021 erakorraline õppenõukogu koosolek nr 3

 1. Kooli õppekava
 2. Üldtööplaani korrigeerimine

30.04.2021 õppenõukogu  koosolek nr 4

 1. Üleminekueksamid ja erisused põhikooli lõpetamisel
 2. Üldtööplaani korrigeerimine

08.06.2021 õppenõukogu  koosolek nr 5

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö pikendamine või 1-3 kooliastmes klassikursust kordama jätmine
 2. Õpilaste tunnustamine

11.06.2021 õppenõukogu koosolek nr 6

 1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
 2. Põhikooli lõpetajate tunnustamine

30.08. 2021 õppenõukogu koosolek nr 7

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö pikendamine või 1-3 kooliastmes klassikursust kordama jätmine
 2. Õppeaasta kokkuvõte

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt 4 korda aastas (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 1).

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).

2019/20 õppeaasta õppenõukogu plaan

03.01.2020 õppenõukogu koosolek nr 1

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Õppenõukogu otsuste täitmine
 3. Kooli üldtööplaani korrigeerimine

12.03.2020 õppenõukogu erakorraline koosolek nr 2

 1. Covid-19 oht koolitöötajal
 2. Õppetöö ajutine peatamine ja koolihoone sulgemine

15.05.2020 õppenõukogu erakorraline koosolek nr 3

 1. Eriolukorrast tingitud hindamise erisused
 2. Eriolukorrast tingitud ajutine muudatus kooli kodukorras
 3. Põhikooli lõpetamise erisused
 4. Loovtööde kaitsmine
 5. Kohapeal algatatud asjad

08.06.2020 õppenõukogu koosolek nr 4

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö pikendamine või 1-3 kooliastmes klassikursust kordama jätmine
 2. Õpilaste tunnustamine
 3. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
 4. Põhikooli lõpetajate tunnustamine
 5. Kohapeal algatud asjad

28.08. 2020 õppenõukogu koosolek nr 5

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö pikendamine või 1-3 kooliastmes klassikursust kordama jätmine
 2. Õppeaasta kokkuvõte
 3. Kooli üldtööplaani kinnitamine
 4. Õppenõukogu esindaja valimine hoolekogusse

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt 4 korda aastas (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 1).

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).