Õppenõukogu

Õppenõukogu protokollidega on võimalik tutvuda paberil asjasse puutuvatel isikutel kooli sekretäri juures.

2021/2022 õppeaasta õppenõukogu plaan

30.08.2021 õppenõukogu koosolek nr 1

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Õppekava arutelu
 3. Kodukorra arutelu
 4. Üldtööplaani kinnitamine
 5. Vanema taotlusel koduõppe rakendamine
 6. Õppenõukogu esindaja valimine hoolekogusse
 7. Kohapeal algatatud asjad

jaanuar 2021 õppenõukogu koosolek nr 2

 1. Üldtööplaani korrigeerimine
 2. Kohapeal algatatud asjad

juuni 2021 õppenõukogu  koosolek nr 3

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö pikendamine või 1-3 kooliastmes klassikursust kordama jätmine
 2. Õpilaste tunnustamine

juuni 2021 õppenõukogu koosolek nr 4

 1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
 2. Põhikooli lõpetajate tunnustamine

august 2021 õppenõukogu koosolek nr 5

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö pikendamine või 1-3 kooliastmes klassikursust kordama jätmine
 2. Õppeaasta kokkuvõte

2020/21 õppeaasta õppenõukogu plaan

28.09.2020 õppenõukogu koosolek nr 1

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Üldtööplaani kinnitamine
 3. Riskikava (tegevuskava Covid19 ennetamisel ja haigusjuhu ilmnemisel)
 4. Õppenõukogu esindaja valimine hoolekogusse
 5. Kohapeal algatatud asjad /õppekava arutelu/kooli kodukorrale arvamuse andmine

07.12.2020 erakorraline õppenõukogu koosolek nr 2

 1. Kodukorra ülevaatamine

08.01.2021 erakorraline õppenõukogu koosolek nr 3

 1. Kooli õppekava
 2. Üldtööplaani korrigeerimine

30.04.2021 õppenõukogu  koosolek nr 4

 1. Üleminekueksamid ja erisused põhikooli lõpetamisel
 2. Üldtööplaani korrigeerimine

08.06.2021 õppenõukogu  koosolek nr 5

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö pikendamine või 1-3 kooliastmes klassikursust kordama jätmine
 2. Õpilaste tunnustamine

11.06.2021 õppenõukogu koosolek nr 6

 1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
 2. Põhikooli lõpetajate tunnustamine

30.08. 2021 õppenõukogu koosolek nr 7

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö pikendamine või 1-3 kooliastmes klassikursust kordama jätmine
 2. Õppeaasta kokkuvõte

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt 4 korda aastas (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 1).

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).

2019/20 õppeaasta õppenõukogu plaan

03.01.2020 õppenõukogu koosolek nr 1

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Õppenõukogu otsuste täitmine
 3. Kooli üldtööplaani korrigeerimine

12.03.2020 õppenõukogu erakorraline koosolek nr 2

 1. Covid-19 oht koolitöötajal
 2. Õppetöö ajutine peatamine ja koolihoone sulgemine

15.05.2020 õppenõukogu erakorraline koosolek nr 3

 1. Eriolukorrast tingitud hindamise erisused
 2. Eriolukorrast tingitud ajutine muudatus kooli kodukorras
 3. Põhikooli lõpetamise erisused
 4. Loovtööde kaitsmine
 5. Kohapeal algatatud asjad

08.06.2020 õppenõukogu koosolek nr 4

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö pikendamine või 1-3 kooliastmes klassikursust kordama jätmine
 2. Õpilaste tunnustamine
 3. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
 4. Põhikooli lõpetajate tunnustamine
 5. Kohapeal algatud asjad

28.08. 2020 õppenõukogu koosolek nr 5

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö pikendamine või 1-3 kooliastmes klassikursust kordama jätmine
 2. Õppeaasta kokkuvõte
 3. Kooli üldtööplaani kinnitamine
 4. Õppenõukogu esindaja valimine hoolekogusse

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt 4 korda aastas (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 1).

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).