eKool

Nissi Põhikoolis on peamine keskkond õppeinfo ja koolikorralduslike teadete edastamiseks ning kooli ja kodu vaheliseks suhtlemiseks eKool. Lapsevanemal on kohustus omada ja regulaarselt jälgida eKooli vanema rolliga kontot. Õpilasel on kohustus omada eKooli õpilase rolliga kontot alates 1. klassist ning jälgida regulaarselt eKooli sissekandeid. Nooremaid õpilasi toetab vajalike oskuste omandamisel lapsevanem (vt kooli kodukord). 

eKooli kasutaja võib olla ühtaegu nii (samas või siis ka erinevates koolides) õpilase, õpetaja, lapsevanema kui ka eKooli administraatori rollis. Õpilase rollis kasutaja näeb oma isiklikku õppeinfot ning õpitulemusi, saab alla laadida õppematerjale, üles laadida koduseid töid ning osaleda vestlustes. Samuti annab õpilase roll ligipääsu Opiqu keskkonnale. Lapsevanemal on õpilase rollis kasutajaga võrreldes võrreldes märksa rohkem õiguseid, nt pere kõikide laste õppeinfo nägemine, puudumistõendi esitamine, lapsevanematele eKooli saadetud info lugemine, sõnumite vahetamine õpetajatega, lapsega seotud dokumentide nägemine jmt. Samas puudub lapsevanema rollis kasutajal võimalus eKooli lapsele antud koduseid töid üles laadida. Seetõttu ei ole lapsevanema õigustega eKooli kasutajakonto lapsega jagamine ei otstarbekas ega ka turvaline.

Algklassides on lisaks eKoolile sageli oluline ka päeviku täitmine ja jälgimine, vajaduse selleks määrab lapse klassijuhataja. eKooli kasutamist õpib laps oma vanema toel, vajadusel saab alati abi küsida kooli poolt määratud eKooli administraatorilt (Reelika Väli, reelika.vali@nissikool.ee).

Lapsevanem:

 1. Registreerib ekooli esilehel isikliku kasutajakonto
 2. Saadab enda ekooli kontolt taotluse lapse õppeinfo nägemiseks kooli
 3. Kooli eKooli administraator kinnitab taotluse ja lapsevanem saab lapse õppeinfole ligipääsu (harilikult mõne tunni jooksul pärast taotluse saatmist)
 4. Lisaks toetab lapsevanem oma last õpilase kasutajakonto loomisel ja kasutamisel

Õpilane:

 1. Registreerib ekooli esilehel isikliku kasutajakonto.
 2. Saadab enda ekooli kontolt taotluse enda õppeinfo nägemiseks kooli.
 3. Kooli eKooli administraator kinnitab taotluse ja laps saab oma õppeinfole ligipääsu (harilikult mõne tunni jooksul pärast taotluse saatmist).

Õpetaja:

 1. Registreerib ekooli esilehel isikliku kasutajakonto ja teatab kooli eKooli administraatorile, millise meiliaadressiga konto on seotud. Kui kasutajakonto on eelnevalt juba olemas, piisab vaid meiliaadressi teatamisest.
 2. Kooli eKooli administraator saadab õpetajale kutse kooliga liitumiseks ja lisab päevikud.

Arenguvestlus

Niss Põhikooli arenguvestlus viiakse läbi eKooli keskkonnas koos rahuloluküsitlusega. Kuna meie kooli kodukord sätestab, et eKooli konto on nõutav alates 1. klassist, siis on õpilaste küsimused nähtavad vaid õpilase rollis kasutajale. Nooremaid õpilasi toetab küsitluse täitmisel lapsevanem. 1. klassi ja liitklassi õpilaste küsimustele on ligipääs ka lapsevanema kontoga.

Arenguvestluse küsimustikus on küsimused nii õpilasele kui lapsevanemale. Rahuloluküsimustikule vastavad lapsevanemad ja õpilased alates II kooliastmest (4.-6. klass). Arenguvestluse küsimustikus antud vastused on nähtavad klassijuhatajale. Kooli juhtkond näeb tulemusi arenguvestluste aruandes kokkuvõttena. Rahuloluküsitlusele vastamine on anonüümne, vastuseid protokolli ei salvestata, need ei ole klassijuhatajale nähtavad ning kooli juhtkond näeb neid aruandes kokkuvõttena.

Kasulikku infot eKooli kasutamise kohta leiab lisaks käesolevale lehele ka eKooli kodulehelt.

Küsimuste korral saad tuge kooli eKooli administraatorilt (Reelika Väli, reelika.vali@nissikool.ee).

Abiks eKooli kasutajale

 1. Uus kasutaja peaks kohe vaatama üle oma kontoseadeid ja isikuandmeid ning neid vajadusel täiendama.
 2. Kasutajakonto seadete all täida kindlasti ära isikukood ja lisa meiliaadress. Sellele meilile saadetakse uus parool. Kui ei ole meiliaadressi lisatud, ei ole kuhugi ka parooli saata.
 3. Kui parool ununes, siis telli uus parool ekooli esilehelt Unustasid parooli? lingi alt. Kui oled unustanud millise meiliaadressiga konto on seotud või kui meiliaadressi pole seadistatud, siis pääsed andmetele ligi logides sisse ID-kaardiga.
 4. eKooli konto on seotud isikukoodiga, seetõttu pole võimalik ühele isikukoodile erinevaid kasutajakontosid seadistada.
 5. Probleemide korral saad tuge kooli eKooli administraatorilt (Reelika Väli, reelika.vali@nissikool.ee).