Kooli dokumendid

Blanketid


Dokumendid


 • UUS! Nissi Põhikooli klassi- ja kooliväliste ürituste läbiviimise kord – PDF-fail
 • Õppetöö korraldus ja hindamine tervisekaitse ennetusmeetmena rakendatava e-õppe korral Nissi Põhikoolis – PDF-fail
 • Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord – PDF-fail
 • Nissi Põhikooli dokumendihalduskord – PDF-fail
 • Nissi Põhikooli töökorralduse reeglid- PDF-fail
 • Kooli vastuvõtmise kord – PDF-fail
 • Nissi Põhikooli arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord – PDF-fail
 • Arvutivõrgu, IKT-vahendite ja isiklike seadmete kasutamise kord Nissi Põhikoolis – PDF-fail
 • Nissi Põhikooli raamatukogu kasutamise kord – PDF- fail
 • Õppetöös kasutatavad keskkonnad – PDF-fail
 • Kehalise kasvatuse tunni kodukord – PDF-fail
 • Spordisaali kasutaja meelespea – PDF-fail
 • Väljasõidul osalevate õpilaste meelespea – doc-fail
 • Kaamerate kasutamine Nissi Põhikoolis – PDF-fail