Kooli dokumendid

Blanketid


Dokumendid


  • Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord – Lae alla PDF-fail
  • Nissi Põhikooli dokumendihalduskord – Lae alla PDF-fail
  • Kooli vastuvõtmise kord – Lae alla PDF-fail
  • Nissi Põhikooli arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord – Lae alla PDF-fail
  • Nissi Põhikooli üldtööplaani ajakava 2019/20. õa – Vaata Word Online’is
  • Arvutivõrgu ja IKT-vahendite kasutamist koolis reguleerib “Arvutivõrgu, IKT-vahendite ja isiklike seadmete kasutamise kord Nissi Põhikoolis” (kinnitatud direktori 16.10.2019 käskkirjaga nr 1-2/4).