Huviringid

Huviringide korraldus 2022/2023. õppeaastal

Nissi kooli huviringide õppetasud alates 1. septembrist: igale õpilasele on üks tasuline huviring* 100% soodustusega ja iga järgneva huviringi kuutasu on 15 eurot. 

* NB! Tasulistesse huviringidesse ei kuulu: rahvakultuuri edendavad huviringid (nt koorilaul ja rahvatants) ning Kaitseliidu allorganisatsioonid Kodutütred ja Noored Kotkad.

Kooli huviringidesse saab registreerida läbi ARNO süsteemi (https://piksel.ee/arno/saue/) alates 11.09.2022. Kaasa arvatud ka need huviringid, mis on lõimitud ainekavadega (rahvatants, koorilaul).

Huviringide arveldusperioodiks on 01.10.2022 – 30.05.2023.

Koolis tegutsevad kooliväliste huviringide tasud (Mudelismiring, MyDance, Nissi Trollid jt. ) määrab huviringi korraldaja. 

Lisaküsimuste korral pöörduge konkreetse huviringi juhendaja või kooli huvijuhi poole.

Allolevast tabelist leiate kõik tegutsema hakkavad huviringid ja nende toimumisajad (täieneb jooksvalt).


Kooli huviringid

Audio / video tehnoloogiaring

 • 5.-9. klass
 • Juhendaja Elmo Tiisvalt

Teemadeks helivõimendus ja montaaž, videomontaaž, kuidas teha kooliraadiot jpm.

Kohtade arv piiratud.

 • Kui tegemist on õpilase esimese huviringiga, siis ringitasu ei ole.Ringiga liitumine toimub läbi Saue haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.
 • Juhendaja kontakt: …

Bitiklubi – UUS!

 • Teisipäeviti kell 16.05
 • 4.-9. klass
 • Juhendaja Reelika Väli

Bitiklubi on infotehnoloogia ja meedia huviring, mille eesmärgiks on arendada õpilaste digipädevust, meediapädevust, ettevõtluspädevust, koostööoskust, sotsiaalset vastutust, eetiliste ja moraalsete väärtuste kujunemist, probleemilahendusoskust ning initsiatiivikust. Kaasata õpilasi digitehnoloogia rakendamisse õppetöös ja koolielus, kooli meediakanalite tegevusse, kooli ürituste jäädvustamisse. Jagada nendeks tegevusteks praktilisi oskusi ja teadmisi ning anda võimalusi nende rakendamiseks elulistes olukordades. Tutvustades IT- ja meediavaldkonna ametite olemust ning toetades tuleviku karjäärivalikuid.

Ringitunni pikkus on 45 minutit. 

 • Ringi maksumus 15 eurot kuu. Kui tegemist on õpilase esimese huviringiga, siis ringitasu ei ole.
 • Ringiga liitumine toimub läbi Saue haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.
 • Gruppides on kohtade arv piiratud.
 • Juhendaja kontakt: reelika.vali@nissikool.ee või 5201125.

Kunstiring

 • Esmaspäeviti kl.14.20 (5.-9. klass)
 • Reedeti kl.14.20 (1.-4. klass)
 • 4. – 9. klasside õpilased
 • Juhendaja: Krista Pudel

Kunstiringis tegeleme joonistamise, maalimise, keraamika ja kõikvõimalike erinevate kunstitehnikatega, mis meid inspireerida võiksid.

 • Ringi maksumus 15 eurot kuu. Kui tegemist on õpilase esimese huviringiga, siis ringitasu ei ole.
 • Ringiga liitumine toimub läbi Saue haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.
 • Juhendaja kontakt: krista.pudel@nissikool.ee

Kergejõustik

 • Kolmapäeviti 15.30 ja Reedeti 14.30
 • 1.-9. klassi õpilastele. Juhendaja Ants Kiisa.

Ringi maksumus 15 eurot kuu. Kui tegemist on õpilase esimese huviringiga, siis ringitasu ei ole. Ringiga liitumine toimub läbi Saue haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO Juhendaja kontakt: antskiisa@gmail.com.


Matkaring

 • Juhendaja Mauno Reinmann

Kirjeldus…

 • Ringi maksumus 15 eurot kuu.
 • Kui tegemist on õpilase esimese huviringiga, siis ringitasu ei ole.Ringiga liitumine toimub läbi Saue haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.
 • Juhendaja kontakt: huvijuht@nissikool.ee

Mudilaskoor

 • Lõimitud algklasside tunniplaaniga
 • Juhendaja Maile Pent.

Ring on tasuta. Ringiga liitumine toimub läbi Saue haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO. Juhendaja kontakt: maile.pent@nissikool.ee.


Nissi Nutikad

 • Noorem grupp (1.-3. klass) – neljapäeviti kell 14.20
 • Vanem grupp (4.-9. klass) – esmaspäeviti kell 15.15
 • Juhendaja Reelika Väli

Huviringi eesmärk on suurendada noorte IT-alast teadlikkust ning huvi infotehnoloogia ja robootika vastu. Oodatud on kõik tüdrukud ja poisid, keda huvitab kaasaegne tehnoloogia, robootika, programmeerimine ja animatsioon.

Ringitunni pikkus on 45 minutit. 

 • Ringi maksumus 15 eurot kuu. Kui tegemist on õpilase esimese huviringiga, siis ringitasu ei ole.
 • Ringiga liitumine toimub läbi Saue haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.
 • Gruppides on kohtade arv piiratud.
 • Juhendaja kontakt: reelika.vali@nissikool.ee või 5201125.

Nissi Unicorn Squad – tehnoloogiaring ainult tüdrukutele

 • Teisipäeviti kl 14.20
 • Oodatud on kõik eelmistel aastatel osalenud tüdrukud
 • Juhendaja Liis Fuks.

See on ring ainult tüdrukutele! Ringi eesmärk on äratada ja kasvatada tehnikaalast huvi tüdrukute seas. Seda tehakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise ringitundides. Tegevuste läbiviimisel tehakse koostööd HK Unicorn Squad loojatega, kelle poolt on ette valmistatud tegevused, mis toetavad STEAMi (teadus, loodus, tehnoloogia, inseneeria, kunst, matemaatika) ja 21. sajandi oskuste õppimist.

HK Unicorn Squad vahendite ning tegevusjuhendite läbi tutvustatakse huviringi osalejatele tehnoloogiamaailma erinevaid aspekte ja võimalusi, äratatakse huvi erinevate tehnoloogiavahendite kasutamise vastu ning proovitakse ära kaotada hirm tehnoloogiate kasutamise ja õppimise osas. Lisaks eelnevalt väljatoodud tegevustele ning vahenditele tehakse ringis lähemalt tutvust robootika ja programmeerimisega.

Sel sügisel jätkame juba neljanda kursusega, mis koosneb 9-tunnist. Kursuste vahepealsel ajal tegeleme ringitundides muude põnevate robootika, programmeerimise või nutikat meisterdamist nõudvate ülesannetega. Unicorn Squadi tunnid on 1,5 h pikkused, moodulite vahele jäävad tunnid on 1-1,5 h pikkused, sõltuvalt valitud tegevusest.

Loodame, et kõik senised unicorni-tüdrukud saavad ringis jätkata. Võtame vastu ka uusi tüdrukuid kui kohti jagub, kuid alustajad peavad arvestama, et teistel on 3 kursust selja taga. Anname aga parima, et uusi liitujaid algul toetada, et kõik tuleksid ülesannetega toime.

 • Grupi suurus 10 tüdrukut.
 • Ringi maksumus 15 eurot kuu. Kui tegemist on õpilase esimese huviringiga, siis ringitasu ei ole.
 • Ringiga liitumine toimub läbi Saue haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.
 • Gruppides on kohtade arv piiratud.
 • Juhendaja kontakt: liis.fuks@nissikool.ee või 5201125.

Noored Kotkad ja Kodutütred

 • Noorem grupp – esmaspäeviti kell 14.20
 • Vanem grupp – neljapäeviti kell 15.15
 • Juhendaja Mauno Reinmann

https://www.facebook.com/harjumaanooredkotkadjakodututred

https://nooredkotkad.ee/meist/tutvustus/

https://kodututred.ee/meist/tutvustus/

Nissi rühm. Noorte Kotkaste rühmapealik: Mauno Reinmann. Kodutütarde rühmavanem: Katriine Laanjärv.

Ring on tasuta. Ringiga liitumiseks tule lihtsalt kohale! Juhendaja kontakt: mauno.reinmann@nissikool.ee.


Pallimängude- ja spordiring

 • Teisipäeviti kl 15.15, neljapäeviti kl 14.20
 • Juhendaja Andres Elmik.

Ringi tasu 15.-. Ringiga liitumine toimub läbi Saue haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.


Rahvatants (4.klassile)

 • Lõimitud tunniplaaniga
 • 4. klassi liikumisõpetus
 • Juhendaja Kalev Järvela.

Ring on tasuta. Ringiga liitumine toimub läbi Saue haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.


Tasulised huviringid väljaspoolt kooli


MyDance tantsukool

Neljapäeviti kell 17.10

Juhendaja Greete Annus

MyDance Tantsuklubi treeninggruppide hooaeg algab koos kooli õppeaastaga. Põhilised tantsustiilid, mida pakume on showtants ja hip-hop, kuid treenerid muudavad tunde mitmekesisemaks kombineerides tantsukavadesse ka näiteks kaasagset tantsu, jazzi, cheerleadingut ja house’i. Meie treeningute eesmärgid on seotud enesejuhtimise,
koordinatsiooni, rütmitunnetuse, kehahoiaku ja –valitsemise, painduvuse ning eneseväljendusoskuse ja loomingulisusega. Rohkem infot ja registreerimine: http://www.mydance.ee/tantsugrupid/.