E-õpilaspilet

Õpilaspilet on üldhariduskooli õpilase õppimist tõendav dokument, mille annab õpilasele välja kool pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja (PGS § 59 ja HM 13.08.2010 määrus nr 42 § 1 alusel).

E-õpilaspilet on Saue valla ja Tallinna ühistransporti kasutavatele Nissi Põhikooli õpilastele tasuta sõidu õigust tõendavaks dokumendiks (olenevalt transpordi liigist võimaldab tasuta sõidu või sõidusoodustuse nt Elron). Kõik koolibussi kasutavad õpilased peaksid kindlasti üle kontrollima, kas eKooli on kantud õiged elukoha andmed. Vajadusel saab elukoha andmeid muuta valides menüüribalt seaded. Esimesse klassi õppima asuvate õpilaste fotosid ootame hiljemalt 31. juuliks. E-õpilaspileti foto võib 1. klassi õpilase lapsevanem soovi korral üles laadida ka haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.

Õpilaspileti taotlejal tuleb saata passipildiformaadis digifoto (jpg faililaiendiga), failinimega kujul: eesnimi_perekonnanimi_isikukood_klass.jpg näiteks: Heli_Kopter_60382775328_8.jpg aadressile kool@nissikool.ee

Õpilaspileti kadumisel või purunemisel teavitab õpilane või lapsevanem koheselt kooli ( vabas vormis avaldus aadressile kool@nissikool.ee) ja õpilasele väljastatakse õpilaspileti duplikaat.

Täiendavate funktsioonide lisamisest e-õpilaspiletile teavitatakse kooli kodulehe ja eKooli kaudu. Küsimuste korral pöörduda kooli kantseleisse 608 7134 või kool@nissikool.ee