Tagasiside

Ülevaade rahulolu ankeetides antud vastustest

2019/2020. õa

2018/2019. õa

2017/2018. õa

2016/2017. õa

2015/2016. õa