Dokumendiregister

Nissi Põhikooli dokumendiregister alates 01.09.2018 avaneb SIIT.

Dokumendiregister on digitaalselt peetav andmekogu, milles on registreeritud asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumendid. Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda teabenõude esitamisega. Juhend dokumendiregistri kasutamiseks avaneb SIIT.