Hea kool

Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuskasvatuse konkurss koolidele “Hea kool kui väärtuspõhine kool”

Konkursi eesmärk on tunnustada koolide ja lasteaedade tööd nendes valdkondades, mis on seni vähe tähelepanu saanud, kuid on ometi väga olulised: õpilaste erinevate annete ja võimete parim võimalik väljaarendamine, õpilaste sotsiaalsete oskuste ja väärtushoiakute kujundamine, õpivalmiduse tagamine kogu elukaare jooksul, koolimeeldivus, füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine, tervislike eluviiside kujundamine. Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud koolide ja lasteaedade väärtusalast tegevust juba aastast 2009. 

Nissi kool on konkursil osalenud 6 korral.

  • 2014. a –  „Hea kool kui kiusamisvaba kool“ . Konkursitöö koostamisel analüüsisime oma kooli tegevusi kiusamisvaba haridustee vaatenurgast. Pälvisime „Hea kooli rajaleidja“ tiitli.
  • 2015. a – „Hea kool kui väärtuspõhine kool 2015“. Konkursitöö koostamisel analüüsisime oma kooli tegevusi väärtusarenduse ning õpilase ja kooli töötajate individuaalse arengu  toetamise vaatenurgast. Pälvisime „Hea kooli edendaja“  tiitli.
  • 2015. a – „Hea kool kui väärtuspõhine kool 2016“. Tunnustuse pälvisime väärtuspõhise ja õppijakeskese koolikultuuri loomise, süsteemse väärtuskasvatuse edendamise ja mitmekesiste huvitegevuste pakkumise eest.
  • 2017. a  – „Hea kool kui väärtuspõhine kool 2017“. Tunnustuse pälvisime avatud koolikultuuri, koolipere mitmekülgse toetamise ja arendamise ning järjepideva ja eesmärgistatud väärtusarenduse eest.
  • 2018. a – “Hea kool kui väärtuspõhine kool 2018”. Nissi Põhikool vääris tunnustust koolimeeskonna mitmekülgse ja professionaalse arendamise, avatud ja kaasava koolikultuuri väärtustamise ning järjepideva ja eesmärgistatud väärtuspõhise juhtimise eest. Pälvisime tiitli „Hea kooli edendaja 2018“ ja tiitli “Väärtuskasvatuse kool 2018”!
  • 2022. a – Konkursitöö fookuses oli klassijuhataja töö, rollid ja eesmärgid koolis. Pälvisime tiitli “Hea kooli edendaja 2022”.
  • 2023. a – “Hea kooli ekspert 2023” teadliku ja mõtestatud ainetevahelist lõimingut toetava koostöö uurimise eest.

Hea kooli mudeliga saab tutvuda Tartu Ülikool Eetikaveebi kodulehel.