Spordisaali kasutamine

Koolipäevadel kuni 18.00 on spordisaal kooli kasutuses õppetegevuseks ja huviringide tööks.

Õppe- ja huvitegevusest vabadel aegadel kasutavad spordisaali eelisjärjekorras mittetulundusühingud, seltsid ja treeninggrupid kinnitatud ajagraafiku alusel.

Spordisaali üürimäärad on:

 • Täissaal 13,00 € (eurot)/h
 • Üksikpilet 2,50 € (eurot)/h
 • Kuupilet 25 € (eurot) /h
 • Aastapilet 165 € (eurot) /h

Hinnad sisaldavad duširuumi kasutamist.
Spordisaali kasutamine turniiride ja võistluste korraldamiseks toimub kokkuleppel kooliga.

Spordisaali kasutamine 2023/24 õppeaastal kl 18.00-21.00

 • E 18.00-19.00 -Eratreening
 • E 19.00-20.00- Bodypump
 • T 18.00-20.00- Võrkpall
 • N 19.00-20.00 Bodypump

Spordisaali kasutaja meelespea

 • Spordisaalis harjutatakse korrektses ja puhtas spordiriietuses.
 • Spordisaalis viibitakse treeningjalanõudega, mis on kasutusel ainult siseruumides.
 • Spordisaali külastajal on kasutada riietusruumid koos pesemisvõimalusega.
 • Treeningu lõpetab juhendaja vastavalt tunniplaanile. Juhendaja vastutab, et treeninggrupp vabastaks saali ja olmeruumid õigeaegselt.
 • Külastaja peab spordisaali inventari kasutama sihipäraselt ja heaperemehelikult. Kasutusele võetud spordivahendid pannakse tagasi inventariruumi samale kohale.
 • Heade käitumistavade eiramise korral on spordihalli töötajatel õigus nõuda külastajal lahkuda.
 • Nissi Põhikool ei vastuta valveta jäetud isiklike asjade või väärtesemete eest.

Info ja registreerimine

Tööpäevadel kooli telefonil 5551 0148 või kool@nissikool.ee.