Loovtöö

Nissi Põhikooli loovtööde koostamise ajakava 2018/19. õppeaastal

Loovtöö viiakse läbi III kooliastmes, üldjuhul 8. klassis ning see lõpeb töö kaitsmisega 8. klassi lõpus.

  • 7. klassi V õppeperioodil / aprillis tutvustas õppealajuhataja õpilastele loovtöö tegemise erinevaid võimalusi, nõudeid töö koostamisele ning tähtaegu.
  • 7. klassi V õppeperioodi lõpuks /mais valisid õpilased loovtöö teema ja juhendaja ning kooskõlastasid need klassijuhataja juures.
  • Hiljemalt 19. oktoobriks 2018 esitatakse klassijuhatajale kooskõlastamiseks loovtöö esialgne töövariant (pealkiri, töö eesmärk, esialgne ajakava ja planeeritav tulemus) ja vajadusel loovtöö eelarve.
  • 20. detsembriks 2018 kinnitab direktor loovtööde teemad ja juhendajad, hindamiskomisjoni koosseisu ja kaitsmiskuupäevad.
  • Märtsi viimasel nädalal toimub loovtöö raporti vormistamise infotund.
  • 12. aprilliks 2019 esitada loovtöö raport (A4 formaadis pehmes kiirköitjas ühes eksemplaris ja elektrooniliselt) koos juhendajapoolse hinnanguga õppealajuhatajale.
  • 18. aprillil 2019 toimub loovtööde kaitsmine ja hindamine.