Loovtöö

Nissi Põhikooli loovtööde koostamise ajakava 2021/22. õppeaastal

III kooliastmes teevad Nissi Põhikooli õpilased läbivatest teemadest lähtuva või õppeineid lõimiva loovtöö (Nissi Põhikooli õppekava). Loovtöö viiakse läbi üldjuhul 8. klassis ning see lõpeb töö kaitsmisega 8. klassi lõpus.


8. klass

 • 15. oktoobriks 2021 esitatakse klassijuhatajale kooskõlastamiseks loovtöö esialgne töövariant (pealkiri, töö eesmärk, esialgne ajakava ja planeeritav tulemus) ja vajadusel loovtöö eelarve.
 • 15. detsembriks 2021 kinnitab direktor loovtööde teemad ja juhendajad, hindamiskomisjoni koosseisu ja kaitsmiskuupäevad.
 • 18. märts 2022 on loovtööde raporti mustandi esitamise tähtaeg
 • 14. aprilliks 2022 esitada loovtöö raport (A4 formaadis pehmes kiirköitjas ühes eksemplaris ja elektrooniliselt) koos juhendajapoolse hinnanguga õppejuhile.
 • 22. aprillil 2022 toimub loovtööde kaitsmine ja hindamine.

* 8. klassi informaatikatunnid on jagatud õppeaasta lõikes nii, et need toetaksid parimal viisil loovtöö raporti koostamiseks vajalike oskuste omandamist.


7. klass

 • 26. jaanuar 2022 – loovtööde tutvustamine 7. klassile (loovtöö tegemise erinevad võimalused, nõuded töö koostamisele, tähtajad).
 • 7. klassi V õppeperioodi lõpuks (mais 2022) valivad õpilased loovtöö teema ja juhendaja ning kooskõlastavad need klassijuhataja juures.

 • Blankett loovtöö esialgse variandi esitamiseks – docx-fail
 • Loovtöö koostamisjuhend – PDF-fail
 • Loovtöö hindamismudel – PDF-fail
 • Nissi Põhikooli kirjalike tööde juhend – PDF-fail
 • Juhendaja hinnangu blankett – doc-fail

Loovtöö ajatelg

Loading...

Loading…