Loovtöö

Nissi Põhikooli loovtööde koostamise ajakava 2019/20. õppeaastal

Kuna koolitöö toimub eriolukorra tõttu distantsilt, siis on sel õppeaastal loovtööde esitamise tähtaeg 1. juuni ja loovtööde kaitsmise tähtaeg on 5. juuni.


Loovtöö viiakse läbi III kooliastmes, üldjuhul 8. klassis ning see lõpeb töö kaitsmisega 8. klassi lõpus.

  • 7. klassi V õppeperioodil / aprillis tutvustas õppealajuhataja õpilastele loovtöö tegemise erinevaid võimalusi, nõudeid töö koostamisele ning tähtaegu.
  • 7. klassi V õppeperioodi lõpuks /mais valisid õpilased loovtöö teema ja juhendaja ning kooskõlastasid need klassijuhataja juures.
  • Hiljemalt 18. oktoobriks 2019 esitatakse klassijuhatajale kooskõlastamiseks loovtöö esialgne töövariant (pealkiri, töö eesmärk, esialgne ajakava ja planeeritav tulemus) ja vajadusel loovtöö eelarve.
  • 19. detsembriks 2019 kinnitab direktor loovtööde teemad ja juhendajad, hindamiskomisjoni koosseisu ja kaitsmiskuupäevad.
  • Märtsi viimasel nädalal toimub loovtöö raporti vormistamise infotund.
  • 9. aprilliks 2020 esitada loovtöö raport (A4 formaadis pehmes kiirköitjas ühes eksemplaris ja elektrooniliselt) koos juhendajapoolse hinnanguga õppealajuhatajale.
  • 17. aprillil 2020 toimub loovtööde kaitsmine ja hindamine.