Loovtöö

Nissi Põhikooli loovtööde koostamise ajakava 2020/21. õppeaastal


Loovtöö viiakse läbi III kooliastmes, üldjuhul 8. klassis ning see lõpeb töö kaitsmisega 8. klassi lõpus.

  • 7. klassi V õppeperioodil / mais tutvustas õppealajuhataja õpilastele loovtöö tegemise erinevaid võimalusi, nõudeid töö koostamisele ning tähtaegu.
  • 7. klassi V õppeperioodi lõpuks /mais valisid õpilased loovtöö teema ja juhendaja ning kooskõlastasid need klassijuhataja juures.
  • Hiljemalt 16. oktoobriks 2020 esitatakse klassijuhatajale kooskõlastamiseks loovtöö esialgne töövariant (pealkiri, töö eesmärk, esialgne ajakava ja planeeritav tulemus) ja vajadusel loovtöö eelarve.
  • 11. detsembriks 2020 kinnitab direktor loovtööde teemad ja juhendajad, hindamiskomisjoni koosseisu ja kaitsmiskuupäevad.
  • Märtsi teises pooles toimub loovtöö raporti vormistamise infotund.
  • 9. aprilliks 2021 esitada loovtöö raport (A4 formaadis pehmes kiirköitjas ühes eksemplaris ja elektrooniliselt) koos juhendajapoolse hinnanguga õppealajuhatajale.
  • 16. aprillil 2021 toimub loovtööde kaitsmine ja hindamine.