Hoolekogu

Nissi Põhikooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, koolipidaja, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja järgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

 • Nele Musten (esimees)
  Amet: lastevanemate esindaja
  nelemusten [ät] gmail.com
 • Ranno Rüüberg (aseesimees)
  Amet: lastevanemate esindaja
 • Taavi Ehrpais
  Amet: vanemate ja vilistlaste esindaja, kooli toetavate organisatsioonide esindaja
 • Lauri Leet
  Amet: lastevanemate esindaja
 • Tarmo Leheroo
  Amet: lastevanemate esindaja
 • Rene Kask
  Amet: lastevanemate esindaja/protokollija
 • Annika Lebert
  Amet: lastevanemate esindaja
 • Terje Rand
  Amet: kooli õppenõukogu esindaja
 • Pille Ehrpais
  Amet: kooli õpilasesinduse esindaja
 • Andres Kaarmann
  Amet: Saue Vallavalitsuse esindaja

Nissi Põhikooli hoolekogu koosseis on kinnitatud Saue Vallavalitsuse 26.10. 2022  korraldusega nr 1188.

Oleme tänulikud, kui meieni jõuavad ettepanekud, tähelepanekud ehk hoopis kiidusõnad.

Tegevuskavad

Koosolekute kokkuvõtted