Hoolekogu

Nissi Põhikooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, koolipidaja, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja järgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu koosseis: 

 • Lea Jants (esimees)
  Amet: lastevanemate esindaja
  leajants [ät] hotmail.com
 • Nele Lepp (aseesimees)
  Amet: lastevanemate esindaja
 • Priit Pent
  Amet: lastevanemate esindaja
 • Taavi Ehrpais
  Amet: lastevanemate esindaja
 • Argo Kroon
  Amet: lastevanemate esindaja
 • Rene Kask
  Amet: lastevanemate esindaja/protokollija
 • Ranno Rüüberg
  Amet: lastevanemate esindaja
 • Terje Rand
  Amet: kooli õppenõukogu esindaja
 • Sanna Elisabeth Armilda Ylönen
  Amet: kooli õpilasesinduse esindaja
 • Andres Kaarmann
  Amet: Saue Vallavolikogu esindaja

Oleme tänulikud, kui meieni jõuavad ettepanekud, tähelepanekud ehk hoopis kiidusõnad.


Hoolekogu tegevuskava:

Hoolekogu tegevus: