Korduma kippuvad küsimused

Tegin eKooli konto, kuidas ma näen oma lapse õppeinfot?

Vastus

Kui olete oma eKooli kontole sisse loginud klõpsake vasakus veerus sinist +märgiga nuppu “Taotlen ligipääsu õpilase andmetele”. Kirjutage otsingukasti kooli nimi Nissi Põhikool ja seejärel valige “Olen lapsevanem, soovin näha lapse infot”. Seejärel täitke taotluses nõutud väljad ning klõpsake “Saada taotlus”.

Tegin lapsele eKooli konto, kuid sisse logides ei ole koduseid töid ega muud infot näha. Mida teha?

Vastus

Kui laps on oma eKooli kontole sisse loginud klõpsake vasakus veerus sinist +märgiga nuppu “Taotlen ligipääsu õpilase andmetele”. Kirjutage otsingukasti kooli nimi Nissi Põhikool ja seejärel valige “Olen õpilane, palun juurdepääsu koolile”. Seejärel täitke taotluses nõutud väljad ning klõpsake “Saada taotlus”.

Ma ei oska endale/lapsele eKooli kontot luua. Kas kooli sekretär või haridustehnoloog saaks seda ise teha?

Vastus

Nissi Põhikoolis on eKooli administraatoriks haridustehnoloog, kuid ta ei loo lapsevanematele ega õpilastele kontosid. Küll aga võib eKooliga seonduvate probleemide või küsimuste puhul alati haridustehnoloogilt nõu küsida ja vajadusel ta juhendab konto loomisel. 

Laps jäi haigeks. Millal ja kuidas teavitada kooli puudumisest?

Vastus

Kooli peaks teavitama puudumise esimesel päeval. Puudumistõendi lisamiseks logige lapsevanema kontoga eKooli ning klõpsake lapse profiili all nuppu Puudumistõend. Seejärel täitke nõutud väljad. Kui juhtub, et kohe pole võimalik eKooli tõendit lisada, teavitage kooli muul moel (telefonitsi, meili teel) ja lisage tõend eKooli hiljem.

Haiguse puhul ei ole sageli aimatav kui pikalt laps koolist eemale jääb. Sel juhul lisage tõend esimese puudumise päeva ning ülejäänud päevade kohta siis, kui laps on terve. 

Planeerime puhkusereisi, mis toimub kooli ajal. Millal ja kuidas teavitada kooli puudumisest?

Vastus

Võimalusel soovitame eelistada puhkusereisideks kooli vaheaegu. Mittetervislikel põhjustel rohkem kui kolmel päeval õppest puudumiseks tuleb lapsevanemal taotleda direktorilt eriluba, millel on fikseeritud aineõpetajate nõusolek (vt kooli kodukord punkt 4.4). Selleks printige välja planeeritud puudumise tõend, kuhu õpilane kogub aineõpetajatelt allkirjad. Tõendi leiab kooli kodulehelt või saab paberkandjalt küsida ka kooli sekretärilt.

Varuge selleks piisavalt aega, sest kõiki aineõpetajaid ei pruugi igapäevaselt koolimajas viibida. Oluline on, et info puudumise kohta ja direktori eriloa taotlemine jõuaks kooli enne reisi toimumist.

Täidetud tõend tuleb tuua tagasi sekretäri kätte, kes edastab selle direktorile. Pärast direktorilt loa saamist lisab klassijuhataja puudumise põhjenduse eKooli. Lapsevanem eraldi puudumistõendit eKooli lisama ei pea. Soovi korral võib ta seda teha, klassijuhataja kinnitab tõendi siis, kui direktori luba on olemas.

Laps jäi haigeks ja ei jõua huviringi. Kas piisab eKooli puudumistõendist?

Laps ei saa sel korral huviringitunnist osa võtta. Kas lisan puudumistõendi eKooli?

Vastus

Kui laps puudub huviringist tuleks igal juhul teavitada huviringi juhendajat. Seejuures ei ole oluline, mis põhjusel laps puudub. Tähtis on see, et ringijuhendajani jõuaks info sellest, et laps puudub vanema teadmisel. Klassijuhatajad ringidest puudumisi ei põhjenda ja seetõttu eKooli puudumistõend selleks ei sobi. Huviringi juhtide kontaktinfo on olemas kooli kodulehel.

Laps on kehalisest kasvatusest vabastatud. Kas kasutan sellest teatamiseks eKooli puudumistõendit?

Vastus

Kui laps on olnud haige ja ei saa kehalises kasvatuses täies mahus osaleda või on vabastatud, siis palume sellest teavitada kehalise kasvatuse õpetajat. Lapsevanem võib vastava teate esitada paberil, saata e-kirjaga või kirjutada õpetajale e-kooli vestlusesse. Samuti tuleb arstitõendid kehalisest kasvatusest vabastamise kohta edastada otse kehalise kasvatuse õpetajale. 

Vabastatud õpilane osaleb kehalise kasvatuse tunnis ja õpetaja leiab talle tervisliku seisundiga sobiva tegevuse. Palume kehalisest kasvatusest vabastusi eKooli puudumistõendina klassijuhatajatele mitte esitada. 

Ma ei näe lapse arenguvestluse küsimustikku?

Vastus

Lapsevanem ja laps täidavad küsimustiku kumbki oma eKooli kontoga. Väiksemates klassides abistab last küsimustiku täitmisel lapsevanem, suuremad tulevad juba ise toime. Kuna meie koolis on eKooli konto nõutav alates 2. klassist, siis on erandiks on 1. klassi õpilased, kelle küsimused on nähtavad ka vanema kontoga.

Mina (laps) ei leia eKoolist arenguvestluse küsimustikku.

Vastus

Kontrollida tasuks järgmist:

  • Kas otsite ankeeti eKooli äpist? Ankeeti saab täita ainult brauseriga eKooli kasutades.
  • Kas olete arenguvestluse aja juba valinud? Ankeet avaneb alles siis, kui valik on tehtud.
  • Kas otsite ankeeti uudisvoost ja arenguvestluse esmasest kutsest on möödunud enam kui 30 päeva? Arenguvestluse avamisel ilmub uudisvoogu teade, uudisvoost aga kaovad kõik teated pärast 30 päeva möödumist. Sellisel juhul leiab arenguvestluse (kutse, ankeedi, eelmise aasta vestluste protokollid) ülalt menüüst jaotisest Arenguvestlus.