16. veebruar Nissi Põhikoolis

Kell 8.30 algab koolipäev Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud piduliku aktusega. Pärast aktust jätkub päev tavapäraste tundidega.

Kell 18.15 algab Nissi Põhikooli lastevanemate erakorraline üldkoosolek. Päevakord: kooli hoolekogu liikme tagasikutsumine, hoolekogu liikmete arvu kinnitamine ja uue liikme valimine.

Kell 18.30 algab vestlusõhtu. Külas on veebikonstaabel Maarja Punak, kes toob näiteid lastega juhtuvatest kübersüütegudest ning jagab soovitusi, mida lapsevanem saab teha nende ärahoidmiseks. Oodatud on kõik huvilised!