Algas vastuvõtt 1. klassi

Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO on võimalik esitada taotlusi esimesse klassi astumiseks. Taotluste esitamise põhjalikum info on leitav meie kodulehelt.

Taotlus tuleb esitada üldjuhul 10. juuniks (1. klassi astujad), kuid taotlusi võetakse vastu ka hiljem.


Kooli minevate laste vanematele on HARNO kokku pannud videoloengu “Videoloeng vanematele, kes tahavad teada, mida tähendab lapse koolivalmidus“.

Rajaleidja on aga koostanud valiku nõuandeid peredele, kus laps läheb kooli.