Distantsõpe jätkub täies mahus vähemalt 15. maini, seejärel jätkub kool distantsõppe ja vajaduspõhise kontaktõppena

Alates 16. märtsist 2020 toimub vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi otsusele õppetöö haridusasutustes koduse distantsõppe vormis vähemalt 15. maini. Pärast 15. maid algab üleminekuaeg.

Kui olukord riigis võimaldab toimub alates 18. maist täiendavat lisatuge vajavatele õpilastele, loovtöö tegijatele ning 9. klassi lõpetajatele osapoolte kokkuleppel (õpetaja, õpilane, kool) kontaktõpe individuaalselt või kuni kümneliikmelistes rühmades. Teistele õpilastele jätkub kooliaasta distantsõppena suvevaheaja alguseni. Täpse õppekorralduse üleminekuajal avaldame pärast seda, kui Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon ja HTM on avaldanud info eriolukorra jätkumise või lõppemise ning kehtivate reeglite ja soovituste kohta pärast 15. maid.

Sellel õppeaastal ei toimu tasemetöid ega 9. klassi lõpueksameid. Põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel. Samuti jäävad sel õppeaastal ära kõik suuremad üritused traditsioonilisel moel, näiteks Perepäev, suuremad õppekäigud ja traditsiooniline kooliaasta lõpuaktus.

Loovtööde esitamise tähtaeg on 1. juuni, loovtööde kaitsmise tähtaeg on 5. juuni. Suvevaheaeg algab tavapärasel ajal ehk alates 9. juunist.

Koondinfo kõigest, mis distantsõppe perioodi puudutab, on kättesaadav kodulehe jaotisest Distantsõpe.