Lastevanemate üldkoosolek

Lastevanemate üldkoosolek on teisipäeval, 11. septembril. Algus kl 18.30.

Üldkoosolekul tutvustame alanud õppeaastat. Juttu tuleb: õppekorraldusest, hindamiskorraldusest, tugiteenustest (koolipsühholoog, koolibuss, toitlustamine), õppetööst puudumisest, uue andmekaitseseadusega kaasnevatest muudatustest, huviringide tööst käesoleval õppeaastal ning anname lühiülevaate hoolekogu tööst.

Klassikoosolekud toimuvad enne või pärast üldkoosolekut, klassikoosolekute info annavad klassijuhatajad.