Lastevanemate üldkoosolek

Teisipäeval, 10. septembril ootame kõiki lapsevanemaid kooli üldkoosolekule. Koosolek algab kell 18.30. Päevakorras on:

  • lühikokkuvõte hoolekogu tööst;
  • uue hoolekogu liikme valimine;
  • alanud õppeaasta tutvustus ja fookused;
  • koolibuss;
  • toitlustamine;
  • muudatused huviringide korralduses ja ringitasude kehtestamine.

Klassikoosolekute infot jagavad klassijuhatajad.