Liikuma kutsuvad tegevused ainetundides

Tänu programmiga Liikuma Kutsuv Kool liitumisele oleme analüüsinud ja täiendanud laste liikumisvõimalusi vahetundides. Kuid ka ainetundidesse saab liikumise abil vaheldust tuua ning seeläbi laste kehalist aktiivsust kasvatada. Õpetaja Ingrid osales hiljuti Liikuma Kutsuva Kooli koolitusel ning võttis värskelt nopitud ideed kohe kasutusele.

Koridori seintel olid ainetunniga seotud ja erinevate värvidega tähistatud ülesanded. Õpilastel tuli gruppides ülesanded õiges järjekorras üles leida ja ära lahendada. Tööd tehti rõõmu ja õhinaga.