Nissi põhikool tähistas 100ndat sünnipäeva

28. oktoobril 2017 tähistas Nissi Põhikool oma 100ndat ja Nissi paikkonna hariduse 330ndat sünnipäeva. Päev algas direktori vastuvõtuga, millele järgnes pidulik aktus. Pärast aktust avati kooliõuel mälestuskivi endisele õppehoonele. Päev lõppes vilistlaste peoga Riisipere kultuurimajas. Juubeliüritus oli pühendatud Eesti Vabariigi 100ndale sünnipäevale.