Õue õppima!

Tartu Ülikooli liikumislabor kutsub kõiki osa võtma 20. mail toimuvast õuesõppepäevast. Liikuma Kutsuva Kooli võrgustiku liikmena võtab ka Nissi kool sellest osa. Õuetegevusi oleme aga hajutanud mitmele päevale, nii saab rohkem õues lustida ja ei pea ilmataadi vigurite pärast muretsema.

Õuesõppepäeva idee sündis ülemaailmsest samateemalisest algatuses Empty Classroom Day, mida on tähistatud juba alates 2012. aastast. Eestis toimub sellenimeline päev esimest korda. Õues tegutsemine kasvatab õpimotivatsiooni, äratab huvi ümbritseva suhtes ning kulub pärast distantsõppeperioodi kõigile marjaks ära.

3. klassi õpilased õuetunnis. Foto: Nissi Põhikooli pildiarhiiv