Pudruhommikud

Alates 9. septembrist 2019 pakutakse igal tööpäeval kl 8.10 koolisööklas hommikuputru. 

Hommikupudru maksumus on 40 senti päevas. Septembris alustame hommikupudru pakkumist alates 9.09.2019, võttes aluseks hiljemalt 02.09.2019 laekumised. Edaspidi palume toiduraha tasuda eelneva kuu 25. kuupäevaks ettemaksuna

Toiduraha saab tasuda SEB arvelduskontole EE571010220273952221. Maksekorraldusel märkida saajaks Baltic Restaurants Estonia AS. Selgituseks palun kindlasti märkida lapse ees- ja perekonnanimi, kool, klass ja makstav periood.

Lapse puudumisel koolist palun teatada eelmisel päeval enne kella 13.00 e-posti aadressil riisipere.lasteaed@daily.ee, selgituseks lapse klass, nimi, kool. Kui laps tuleb uuesti kooli, palun samuti teatada meilile eelneval päeval enne kella 13.00 e-posti aadressil riisipere.lasteaed@daily.ee.