Rahuloluküsitlus lapsevanematele

Hea lapsevanem!

Ootame Sinu tagasisidet möödunud õppeaasta kohta. Sinu vastus aitab meil teha kokkuvõtteid eelmisest aastast ja planeerida paremini koolielu, aidates kaasa kodu ja kooli koostööle. Vastata saab kuni 1. oktoobrini k.a. Küsimustikule vastamine on anonüümne.

Lingi leiate eKooli vestlusest.