8. märtsil jätkub õppetöö osalises distantsõppes, kuid uue tunniplaani alusel

Algaval nädalal toimub õppetöö järgnevalt:

  • 1.-4. klass ja väikeklassid õpivad kontaktõppes ehk õppetöö toimub koolimajas.
  • 5.-9. klassi õpilastel toimub õppetöö e-õppe vormis ehk nn distantsõppes.

Täpsem info ootab nii õppjat kui lapsevanemat eKooli vestlustes.


Distantsõppe perioodiks uuenes ka tunniplaan, mis on nüüdsest leitav eraldi veebilehelt.

Vaata tunniplaani!