Alates 11. märtsist õpime täielikult distantsõppes

Kriitilise epidemioloogilise olukorra tõttu on valitsuse otsusel viidud õppeasutused kuni 11. aprillini 2021 täielikule distantsõppele. See tähendab seda, et õpilased 1.-9. klassini on distantsõppel, lubatud on erandjuhtudel vaid üksikud erisused, seejuures tuleb järgida kõiki nakkusohu ennetamise ja õpilaste hajutamise nõudeid.

Koondasime olulise info lehele 2020/2021. õppeaasta. Lapsevanemad saavad igal reedel eKooli vestlustesse infokirja kõige olulise kohta järgneval nädalal.