Autor: Nissi Põhikool

Lõbusaid lugusid koolielust

Esimene aprill on naljapäev. Sel puhul kogusime kokku mõned armsad ja rõõmsad hetked viimase aja koolielust.


Üks minu klassi õpilane oli kutsutud kooli konsultatsiooni ja pidi siit ka osalema ühes veebitunnis. Seadsin talle vajalikud vahendid üles ja õpilane liitus tunniga. Mina istusin samal ajal oma arvuti taga ja kirjutasin üht olulist e-kirja. Paraku ma ei teadnud, et selle aine õpetaja oli palunud õpilastel mikrofonid avatuna hoida, et suhtlust kiirendada…

Ühtäkki märkasin, et meie klassi suhtlusgruppis lapsed omavahel arutavad, et kas nende koolis viibiv kaaslane on sattunud kolmandasse maailmasõtta või on tegemist koolitulistamisega. Tuli välja, et minu klaviatuuriklõbistamine kostus läbi avatud mikrofoni ja kõlas korraliku valanguna.

Õp Reelika

Meil oli eelmisel nädalal ühe klassiga Teamsis inimeseõpetuse tund, kus rääkisime gruppi kuulumise positiivsetest ja negatiivsetest külgedest/mõjudest. Üks õpilane soovis vastata ja ütles, et positiivne on see kui sul on sõpru ja nende abiga saab näiteks kuskile sisse (ilmselt mõtles, et kuhu muidu ei saaks).

See vist pole sedasi üles kirjutatuna nii naljakas, aga sel hetkel igal juhul naersime kõik.

Õp Karin

Ajalootunnis rääkisime sellest, kuidas ahvist arenes inimene ja üldse esimestest inimestest. Üks õpilane imestas, et miks tänapäeval enam ahvist inimene ei arene. Talle nii meeldiks ja oleks huvitav vaadata ning jälgida, kuidas see protsess toimub.

Õp Karin

Laps: „Emme, sa laadisid mu töö eKooli? Vau! Ma arvasin, et seda oskab ainult issi!“
„Mu lastel pole minu suhtes kuigi kõrged ootused,“ ohkas seepeale ema.

Õppejuht Etheli jagatud seik ühe algklassiõpilase kodust

Tore nali tänasest veebitunnist.
Mina: „Kes teab, miks kevadpüha kohta öeldakse ka ülestõusmispüha?“
2. klassi noormees: “See on seotud kella keeramisega ja tuleb varem ärgata!”

Õp Mariliis

… ja tänases tunnis!
Alustan: „… kirikus on laulatus… Kas te üldse teate selle sõna tähendust?”
2. klassi noormees: “Jaaaa, see tähendab kirikus pühalike laulude laulmist!”

Õp Mariliis

Õpetaja annab distantsõppel viibivatele õpilastele ülesande, mille lahendamiseks tuleb sisse logida Eksamite Infosüsteemi keskkonda.  Juhendis on kirjas ka see, et kui õpilasel on antud keskkonna parool kadunud, tuleb uue saamiseks pöörduda kooli sekretäri poole.

Väljavõtted õpilaste poolt saadetud kirjadest (muutmata kujul):
– Ma ei mäleta seda parooli.
– Mu parool enam ei tööta.
– Olen unustanud oma parooli, palun saatke uuesti.
– Tervist kas mul oleks võimalik saada uut EIS koodi.
– Sooviksin endale uut parooli, sest eelmist ei mäleta.
– Ma ei mäleta oma Isikukoodi ja EIS parooli.
– Tahaksin teada oma EIS-i parooli, et sinna keemia tööks sisse logida.

Sekretär Renita

Elav arutelu enne kirjanduse tundi: “Mis on draama?”
“Draama on see, kui keegi sureb ja siis on kõik surnud!”

Sekretär Renita

4. klassi noormees astub 8. märtsil ligi kummardab, surub kätt ja lausub „Head naistepäeva, proua sekretär!“

Sekretär Renita

Kas te teate, mida teeb kooli sekretär?
Muidugi teame. Ta ütleb: „Palume kõigil koguneda saali“.

Sekretär Renita

Oleme jätkuvalt distantsõppel

Õppetöö toimub jätkuvalt distantsilt ja äsja läks ka eelseisva nädala infokiri vanematele eKooli postkasti. Suuremate õppijate jaoks on distantsõppe rutiin juba paika loksumas. Lisaks tehakse tõsist tööd selle nimel, et mahajääjaid aidata nii palju kui see keerukates tingimustes võimalik on. Seniste nädalate kogemusele toetudes võib öelda, et kõige olulisemad asjad õppetöös edasijõudmiseks on pere tugi ja toimiv päevaplaan.

Nooremad õpilased on kaugelt õppimist vähem maitsta saanud. Nii lapsevanemad kui klassijuhatajad on tundnud seetõttu suurt muret, et kuidas nad nüüd nii pika eemaloleku ajal kodudes hakkama saavad. Aga lapsed on tublid, ei muretse liialt ja tunnevad siirast rõõmu õpetajast, kes videosilla kaudu koju õpetama saabub.

Õpetaja Mariliis 2. klassi veebitundi alustamas. Foto: Nissi kooli pildiarhiiv.

Alates 11. märtsist õpime täielikult distantsõppes

Kriitilise epidemioloogilise olukorra tõttu on valitsuse otsusel viidud õppeasutused kuni 11. aprillini 2021 täielikule distantsõppele. See tähendab seda, et õpilased 1.-9. klassini on distantsõppel, lubatud on erandjuhtudel vaid üksikud erisused, seejuures tuleb järgida kõiki nakkusohu ennetamise ja õpilaste hajutamise nõudeid.

Koondasime olulise info lehele 2020/2021. õppeaasta. Lapsevanemad saavad igal reedel eKooli vestlustesse infokirja kõige olulise kohta järgneval nädalal.

8. märtsil jätkub õppetöö osalises distantsõppes, kuid uue tunniplaani alusel

Algaval nädalal toimub õppetöö järgnevalt:

  • 1.-4. klass ja väikeklassid õpivad kontaktõppes ehk õppetöö toimub koolimajas.
  • 5.-9. klassi õpilastel toimub õppetöö e-õppe vormis ehk nn distantsõppes.

Täpsem info ootab nii õppjat kui lapsevanemat eKooli vestlustes.


Distantsõppe perioodiks uuenes ka tunniplaan, mis on nüüdsest leitav eraldi veebilehelt.

Vaata tunniplaani!

Algas vastuvõtt 1. klassi

Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO on võimalik esitada taotlusi esimesse klassi astumiseks. Taotluste esitamise põhjalikum info on leitav meie kodulehelt.

Taotlus tuleb esitada üldjuhul 10. juuniks (1. klassi astujad), kuid taotlusi võetakse vastu ka hiljem.


Kooli minevate laste vanematele on HARNO kokku pannud videoloengu “Videoloeng vanematele, kes tahavad teada, mida tähendab lapse koolivalmidus“.

Rajaleidja on aga koostanud valiku nõuandeid peredele, kus laps läheb kooli.