Loovushoovuse võitis Drianglibänd, publikulemmikuks pärjati 6. klassi “Skibidi”

Playbox ja Moe-show on aastaid Nissi koolinoortele andnud võimaluse loovust ja lavanärvi proovile panna. Tundsime, et ühelt poolt vajaksid need kooliüritused värskendust ja teisalt sedagi, et kaks suurt üritust aastas on õppimise kõrval liialt suur koormus nii õpilastele kui nende juhendajatele. Olulisel kohal oli seegi, et soovisime anda õpilastele oskuste näitamiseks rohkem vabadust. Nõnda sündiski otsus luua päris uus õpilasloomingu üritus Loovushoovus, mis esimesel toimumisaastal kandis alapealkirja „Kui ma oleksin (multi)filmist“. Kuigi on veel vara öelda, kas Loovushoovusest saab uus traditsioon, olid esinemisnumbrid märksa mitmekesisemad kui varasemalt Playbox’idel ja Moeshow’del olnud on.

Esinejaid tutvustasid põnevad videoklipid proovidest. Etteasted ei keskendunud niivõrd tuntud artistide järeleaimamisele, vaid pigem sisulisele poolele. Elav muusika, laul ja pillimäng ei olnud enam etteastete vahepalaks, vaid selle oluliseks osaks. Paljudes esinemisnumbrites rõõmustas publikut mahlakas huumor. Žürii valiski võitjaks lustaka, laulu ja pillimängu sisaldava etteaste nimega „Drianglibänd“. Publikulemmikuks pärjati videot ja lavaliikumist ühendanud 6. klassi number „Skibidi“.

Artikkel ilmus ajalehes Saue Valdur nr 24 / detsember / 2018.

6. klass ja “Skibidi”
Driangibänd