Nissi kooli 31. jüriöö jooks

Traditsioonid on sillaks mineviku ja tuleviku vahel 

1343. aasta aprillis süütasid muistsed eestlased jüriööl ühel Harjumaa mäekünkal asuva maja. Selle märguandega algas talurahva ülestõus oma priiuse taastamiseks. Küllap ei osanud toonased võitlejad aimatagi, et sadu aastaid hiljem tähistatakse nende vabadusepüüdu kõikjal Eestis jüriöö jooksudega.

Esimene jüriöö jooks Eestis toimus 1960. aastal. Ka Nissi koolis on see spordiüritus üks vanimatest traditsioonidest. 23. aprillil aastal 1987. toimus Nissi koolis esimene klassidevaheline meeskondlik jooksuvõistlus. Pioneeripäeviku sissekanne kirjeldab, et joosti õhtul kella kümne ajal ja kokkuvõte tulemustest tehti tõrvikuvalgel.

Käesoleval kevadel joosti juba 31. korda ja seekord võttis osa 19 võistkonda. Esikohale nii kooli kui üldarvestuses tuli 9. klassi võistkond koosseisus: Victoria Käsk, Triin Kilk, Katriine Laanjärv, Oliver Tamm, Ats Kivimets ja Karl Georg Kuusemets. Läbi aastate on koos kooliõpilastega jooksnud ka külalisvõistkonnad. Sel aastal jooksid külalistena Turba Kooli õpilased, kes said üldarvestuses 2. koha. Lisaks võistles hoolekogu ja lapsevanemate segavõistkond ning värvikates kostüümides 3. klassi lapsevanemate võistkond. 

Kord õpilasena jüriöö jooksul võistelnud tulevad nüüd osalema vilistlastena või elavad kaasa oma laste võistlemisele. Aastakümneid kestvate traditsioonide tähtsust on raske üle hinnata. Need on sümbolid, mis annavad koolile oma näo ja loovad ühtekuuluvustunde ning ühendavad sillana minevikku ja tulevikku. 


« 2 kohta 6 »