Nissi koolis toimus koolitus “Hea kool kui väärtuspõhine kool”

Möödunud neljapäeval toimus Nissi koolis koolitus “Hea kool kui väärtuspõhine kool”. Koolitusel tutvutati väärtusarenduse põhimõtteid ning väärtuskasvatuse kooli praktikaid. Arutleti selle üle, milliste vahenditega saab kool oma arenguvajadust hinnata ning kuidas oma tööd analüüsida. Oma kogemust jagasid Nissi Põhikooli direktor Annely Ajaots ning õppealajuhataja Kaie Saar. Koolitusel osalenud tutvusid koolimajaga ning külastasid tunde. 

Koolitus oli suunatud eelkõige eneseanalüüsiga alustavatele koolidele ning on ettevalmistav tegevus osalemiseks tunnustusprogrammis “Hea kool kui väärtuspõhine kool”, milles osalejaid tunnustatakse väärtuskasvatuse konverentsil. Tunnustusprogrammi ja koolitust korraldas Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013″ jätkuprogrammi 2015–2020 raames.