Kuu: august 2019

Esimese nädala info

  • Kooliaasta algab 1. septembril kl 11.00 aktusega.
  • 1. septembril toob kaugemalt tulijad kooli Perebuss OÜ, alates 2. septembrist teenindab õpilasliine ATKO Transport OÜ. Kui õpilaspileti valideerimisel ilmneb tõrkeid, palume pöörduda kooli sekretäri poole. Transpordiga seonduva info leiab SIIT.
  • 2. septembrist alates saavad soovijad süüa koolis hommikuti putru, täpsem info koolitoidu kohta on leitav SIIT.
  • 4. septembril toimub pildistamine (fotograaf Kadi Puistaja).
  • Esmane info koolis tegutsevate huviringide kohta on leitav SIIT.
  • Kõik lapsevanemad on oodatud lastevanemate üldkoosolekule 10. septembril kl 18.30. Klassikoosolekute infot jagavad klassijuhatajad.

Pudruhommikud

Alates 9. septembrist 2019 pakutakse igal tööpäeval kl 8.10 koolisööklas hommikuputru. 

Hommikupudru maksumus on 40 senti päevas. Septembris alustame hommikupudru pakkumist alates 9.09.2019, võttes aluseks hiljemalt 02.09.2019 laekumised. Edaspidi palume toiduraha tasuda eelneva kuu 25. kuupäevaks ettemaksuna

Toiduraha saab tasuda SEB arvelduskontole EE571010220273952221. Maksekorraldusel märkida saajaks Baltic Restaurants Estonia AS. Selgituseks palun kindlasti märkida lapse ees- ja perekonnanimi, kool, klass ja makstav periood.

Lapse puudumisel koolist palun teatada eelmisel päeval enne kella 13.00 e-posti aadressil riisipere.lasteaed@daily.ee, selgituseks lapse klass, nimi, kool. Kui laps tuleb uuesti kooli, palun samuti teatada meilile eelneval päeval enne kella 13.00 e-posti aadressil riisipere.lasteaed@daily.ee.