Avatud tundide nädala 5. päev

Avatud tundide nädala viimasel päeval käis väikeklassis tundi andmas Herly Talvet, kes meisterdas koos väikeklassi lastega lindude söögipalli hoidjaid. Tiia Tõll rääkis 2. ja 4.klassile lastekaitsest, laste õigustest ja oma tööst lastekaitse spetsialistina. Lea Jants külastas 5. klassi ajalootundi, jututeemaks olid Eesti rahvariiete ajalugu.

Ühtekokku külastas avatud tundide nädalal koolimaja 25 külalist, külalisõpetajate antud tunde oli samuti üle 20. Suur-suur tänu kõikidele külalisõpetajatele huvitavate ja sisukate tundide eest!