Spikerdamisvõistlus

Nissi kool kuulutab välja spikerdamisvõistluse. Ootatud on loovad lahendused kõikvõimalikele spikritele. Parima spikri valib välja järelevastamusklassi õpetaja Helen. Parimale spikerdajale auhinnaks aastahinne “5” vabalt valitud aines.