Autor: Reelika Väli

Füüsika õpihuvilaagris tutvuti optika ja akustikaga

Haridus- ja Teadusministeerium eraldas sel aastal haridusvaldkonda lisaraha, millest osa oli mõeldud õpihuvi laagrite korraldamiseks. Õpihuvi laagrite eesmärgiks seati õppijate õpimotivatsiooni ja vaimse tervise turgutamine ning üldpädevuste ja ainevaldkondade vastu huvi kujundamise toetamine.

Oktoobris ja novembris toimus kolmel sügisesel laupäeval Nissi koolis füüsika õpihuvilaager. Noored füüsikahuvilised uurisid optika ja akustikaga seotud nähtusi ning püüdsid mõista teooriat selle ümber. Laagri korraldanud Nissi kooli füüsika- ja keemiaõpetaja Ruth Rumaski sõnul oli laager mõeldud eeskätt 9. klassi õpilastele, kel jäi möödunud aastal distantsõppes suur osa optika ja akustika teemadest füüsikatunnis käsitlemata või kel tuli teemade õppimisel leppida kuiva teooriaga. Huvilisi leidus ka 8. klassi õpilaste seas, kes käesoleval õppeaastal füüsika õppimisega alles alustasid.

Kolme päeva jooksul sai valguse ja heliga palju põnevat korda saadetud: purustati laseriga õhupalle, ehitati fotoaparaadile kanalisatsioonitorudest objektiive, lahati seasilmi, loodi heliga kunsti, pandi valgus tantsima ja hulgaliselt muudki põnevat.

8. klassi õpilase Anna arvates oli parim osa laagrist hästi huvitavad ja elulised katsed: “Nägin kuidas õpetaja räägitud teooria päris elus toimib ja see oli põnev!” 9. klassi Liisbet ja Elenor kinnitasid sama. “Laager oli väga äge! Saime nii palju uusi teadmisi ja kogemusi. Nägime seoseid teooria ja praktika vahel ning füüsika sai palju selgemaks,” kinnitasid tüdrukud.

Tempoka õpetajate päeva lõpus peeti maha vägev korvpallilahing

Vahvaks traditsiooniks on kujunenud õpetajate päeva korvpallilahing, mis peetakse 9. klassi ning õpetajate võistkondade vahel. Tänases pingelises kossumöllus osutusid võitjateks õpetajad.

Hetk pingelisest korvpallilahingust. Foto: Reelika Väli.
Õpetajate võistkond koosseisus: Mauno, Annely, Andres, Julius ja Krista. 9. klassi võistkond koosseisus: Darel, Virgo, Ken, Andrus ja Andrus. Vasakul kohtunik Andres Kaarmann ning paremal abikohtunik Paul. Foto: Anna Hint.

Head õpetajate päeva!

Tänane päev on igas Eestimaa koolis eriline – tähistame ja väärtustame õpetaja ametit. Koolipere Nissis alustas päeva aktusega, kus kõlas muusikakoor ja sai nautida rahvatantsu. Koolijuht tunnustas neid, kel sel aastas täitus tööjuubel: abiõpetaja Helen Bristol ja õpetaja ning haridustehnoloog Reelika Väli (5 aastat), matemaatikaõpetaja Reet Käärik ja muusikaõpetaja Jaan Vaidla (10 aastat), inglise ja vene keele õpetaja Kristel Källo (25 aastat). Samuti õnnitlesime Saue valla tunnustuse puhul õpetaja Liivi Tammemäed.

Seejärel andis direktor 9. klassi üle teatepulga ehk õiguse olla sellel päeval õpetajate rollis. Ajal kui koolilapsed uute õpetajatega tundides õppisid, toimusid tunnid ka meie õpetajatele. Päev algas hoogsas zumbarütmis Anni Kendra juhendamisel ning seejärel ootas “päris” koolitund koduste ülesannete kontrollimise ja grupitööga. Päeva lõppedes istutakse aga koos värskete õpetajatega ühise laua taha ja jagatakse lõppenud päeva muljeid.

Sel aastal tööjuubelit tähistanud õpetajad Jaan Vaidla, Helen Bristol, Kristel Källo, Reet Käärik ja Reelika Väli ning Saue valla aasta õpetaja tunnustuse saanud õpetaja Liivi Tammemäe (vasakult neljas). Foto: Anna Hint.