Autor: Reelika Väli

Nissi Põhikool on hea kooli ekspert 2023

Möödunud neljapäeval toimus Tartu Kammivabriku ruumides Tartu Ülikooli eetikakeskuse 16. väärtuskasvatuse konverents “Väärtusruum – koos loome ja hoiame oma”, kus jututeemadeks oli ühise väärtusruumi kujundamine koolis ja lasteaias. Ettekannetes küsiti, milline on väärtuspõhine õpikeskkond, õppekava, juhtimine ja suhted, mis iseloomustavad head väärtusruumi koolis ja lasteaias. Konverentsi kulminatsiooniks oli tunnustusprogrammides „Hea kool kui väärtuspõhine kool 2023“ ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed 2023“ osalenud parimate koolide ja lasteaedade tunnustamine.

Oleme rõõmsad ja tänulikud, et sel aastal sai Nissi Põhikool tunnustuse “Hea kooli ekspert 2023” teadliku ja mõtestatud ainetevahelist lõimingut toetava koostöö uurimise eest. Nissi kool on alates 2014. aastast programmis osalenud seitsmel korral ning pälvinud “Hea kooli rajaleidja”, “Hea kooli edendaja” ja “Väärtuskasvatuse kool” tiitlid. Selline tunnustus on märgiks, et väärtuskasvatus on koolis järjepidevalt fookuses. Oleme hea kool!

Nissi Põhikooli juhtkond
Nissi Põhikool on hea kooli ekspert 2023
2023. aasta tunnustuste saajad. Foto autor: Kertu Rajando, allikas: Tartu Ülikooli eetikaveeb

Jõuluootus algas advendihommikuga

Möödunud pühapäeval tähistati kõikjal esimese advendi saabumist. Nissi koolipere kogunes esmaspäeva hommikul koolisaali advendihommikule. Advendiaja tähendusest käis rääkimas Nissi koguduse õpetaja Lea Jants. Muusikalise etteastega rõõmustasid meid pisikesed laulu- ja pillilapsed. Päkapikud olid toonud kõigile väikese magusa üllatuse ja õpilasesindus andis igale klassile kaasa jõuluvalgust sümboliseeriva laterna.