Rubriik: Projektid

Nissi Põhikool on hea kooli ekspert 2023

Möödunud neljapäeval toimus Tartu Kammivabriku ruumides Tartu Ülikooli eetikakeskuse 16. väärtuskasvatuse konverents “Väärtusruum – koos loome ja hoiame oma”, kus jututeemadeks oli ühise väärtusruumi kujundamine koolis ja lasteaias. Ettekannetes küsiti, milline on väärtuspõhine õpikeskkond, õppekava, juhtimine ja suhted, mis iseloomustavad head väärtusruumi koolis ja lasteaias. Konverentsi kulminatsiooniks oli tunnustusprogrammides „Hea kool kui väärtuspõhine kool 2023“ ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed 2023“ osalenud parimate koolide ja lasteaedade tunnustamine.

Oleme rõõmsad ja tänulikud, et sel aastal sai Nissi Põhikool tunnustuse “Hea kooli ekspert 2023” teadliku ja mõtestatud ainetevahelist lõimingut toetava koostöö uurimise eest. Nissi kool on alates 2014. aastast programmis osalenud seitsmel korral ning pälvinud “Hea kooli rajaleidja”, “Hea kooli edendaja” ja “Väärtuskasvatuse kool” tiitlid. Selline tunnustus on märgiks, et väärtuskasvatus on koolis järjepidevalt fookuses. Oleme hea kool!

Nissi Põhikooli juhtkond
Nissi Põhikool on hea kooli ekspert 2023
2023. aasta tunnustuste saajad. Foto autor: Kertu Rajando, allikas: Tartu Ülikooli eetikaveeb

KidsLikeUs põnev töötuba

Esmaspäeval külastasid KidsLikeUs projekti raames meie kooli Beata ja Robert Poolast, et viia läbi töötuba õpilastele. Töötoas joonistasid erinevatest klassidest õpilased kavandeid uue koolimaja ette planeeritava sensoorse mänguväljaku jaoks. Sensoorne mänguväljak on uudne lähenemine kujundamaks mängumaastikku, kus on võimalik kasutada ja proovile panna kõiki oma meeli ning nautida loodusega kooskõlas olemist.

Õpilased joonistasid 3D-pliiatsitega oma ideid ja nägemusi viiest erinevast mänguväljaku elemendist, et anda oma sisend ja nägemus projekti disaini jaoks. Nüüd ootame põnevusega projekti järgmiseid etappe ning mänguväljaku ehitust tuleval aastal.

Fotod ja tekst: Krista Pudel

Talgunädal ja niidulilled

Enne kevadvaheajale minekut toimus Nissi koolis talgunädal. Kevadistesse koristustöödesse panustas kogu koolipere ja tublimate töötegijate pildid jõudsid “Oleme uhked” stendile.

Meie talgunädal sai registreeritud ka “Teeme Ära” talgukampaaniale, kuhu üle Eesti registreeriti kokku 1222 talgut ja 33453 talgulist. Nende hulgas ka Nissi kooli õpilased. 200 esimest registreerinud kooli said preemiks paki niidulillede seemneid, et kooli ümbrusesse rohkem elurikkust tuua.

Nii saigi kooliõuele rajatud väike lapike, kus loodetavasti juba õige pea hakkavad meie kõigi silmi rõõmustama niidulilled.

Aitäh majandusjuhataja Virvele, kes talgulisi juhendas ja kõigile, kes talgutesse panustasid!

https://teemeara.ee/tahelepanu-all/koolide-ja-noortepeo-elurikkus

Talgunädala tublimad. Fotod: V. Pipar
Niidulilledele rajatud peenar. Foto: M. Reinmann

Nissi kool pälvis tiitli “Hea kooli edendaja 2022”

Nissi Põhikool osales taaskord Tartu Ülikooli eetikakeskuse tunnustusprogrammis “Hea kool kui väärtuspõhine kool”. 2009. aastast alates on see programm kutsunud haridusasutusi üles väärtusalastele tegevustele läbi eneseanalüüsi.

Käesoleval aastal oli tunnustusprogrammi fookuses klassijuhataja, tema rollid, eesmärgid ning erinevad ülesanded koolis. Teisipäeval tunnustas Tartu Ülikooli eetikakeskus programmis osalenuid. Nissi Põhikool pälvis tehtud töö eest “Hea kooli edendaja 2022” tiitli.

Nissi Põhikool on tunnustusprogrammis varasemalt osalenud juba viiel korral, kooli on tunnustatud tiitlitega “Hea kooli rajaleidja 2014”, “Hea kooli edendaja 2015”, “Hea kooli edendaja 2018” ning “Väärtuskasvatuse kool 2018”. Loe varasemate osalemiste kohta siit.

Füüsika õpihuvilaagris tutvuti optika ja akustikaga

Haridus- ja Teadusministeerium eraldas sel aastal haridusvaldkonda lisaraha, millest osa oli mõeldud õpihuvi laagrite korraldamiseks. Õpihuvi laagrite eesmärgiks seati õppijate õpimotivatsiooni ja vaimse tervise turgutamine ning üldpädevuste ja ainevaldkondade vastu huvi kujundamise toetamine.

Oktoobris ja novembris toimus kolmel sügisesel laupäeval Nissi koolis füüsika õpihuvilaager. Noored füüsikahuvilised uurisid optika ja akustikaga seotud nähtusi ning püüdsid mõista teooriat selle ümber. Laagri korraldanud Nissi kooli füüsika- ja keemiaõpetaja Ruth Rumaski sõnul oli laager mõeldud eeskätt 9. klassi õpilastele, kel jäi möödunud aastal distantsõppes suur osa optika ja akustika teemadest füüsikatunnis käsitlemata või kel tuli teemade õppimisel leppida kuiva teooriaga. Huvilisi leidus ka 8. klassi õpilaste seas, kes käesoleval õppeaastal füüsika õppimisega alles alustasid.

Kolme päeva jooksul sai valguse ja heliga palju põnevat korda saadetud: purustati laseriga õhupalle, ehitati fotoaparaadile kanalisatsioonitorudest objektiive, lahati seasilmi, loodi heliga kunsti, pandi valgus tantsima ja hulgaliselt muudki põnevat.

8. klassi õpilase Anna arvates oli parim osa laagrist hästi huvitavad ja elulised katsed: “Nägin kuidas õpetaja räägitud teooria päris elus toimib ja see oli põnev!” 9. klassi Liisbet ja Elenor kinnitasid sama. “Laager oli väga äge! Saime nii palju uusi teadmisi ja kogemusi. Nägime seoseid teooria ja praktika vahel ning füüsika sai palju selgemaks,” kinnitasid tüdrukud.