Tugipersonal

IT-tugi

Reelika Väli
Haridustehnoloog (eKooli administraator, haridustehnoloogiline tugi)
Kontakt: reelika.vali@nissikool.ee
5665 5001

Eerik Sarapuu
Haridustehnoloog (arvutivõrgud ja riistvara)
Kontakt: e.sarapuu@nissikool.ee

 


Kooli tugipersonal

Anne-Ly Palk
Logopeed
Kolmapäeviti
Kontakt: annely.palk@sauevald.ee 

Kadri Kõrge-Rosalka
Eripedagoog
Kolmapäeviti
Kontakt: kadri.korge-rosalka@sauevald.ee

Mart Nurk
Psühholoog
Neljapäeviti
Kontakt: mart.nurk@sauevald.ee
Rohkem infot

Kaidi Väät
Sotsiaalpedagoog
Teisipäeviti
Kontakt: 5866 9397, kaidi.vaat@sauevald.ee
Rohkem infot

Terje Rand
Raamatukogu, väikeklassi õpetaja 1.-4. klass, pikapäevarühm
Kontakt: terje.rand@nissikool.ee

Karin Veiler
Väikeklassi õpetaja 5.-6. klass
Kontakt: karin.veiler@nissikool.ee

Liivi Tammemäe
Logopeedilise õpiabi rühmatunnid 1.-4. klass
Kontakt: liivi.tammemae@nissikool.ee

Ulvi Lepplaan
Õpiabi õpetaja 5.-9. klass
Kontakt: ulvi.lepplaan@nissikool.ee

Helen Bristol
Abiõpetaja, pikapäevarühm
Kontakt: helen.bristol@nissikool.ee

Abiõpetaja on vajadusel kaasatud I kooliastme ainetetundidesse, et aidata õpilasi koolieluga kohaneda, abistada õppetöös ning toetada õpetaja õppe- ja kasvatustööd. Õppe- ja kasvatusprotsessi juhib aineõpetaja.