Statuut

Nissi Põhikooli statuudid

1. Kooli sümboolika

1.1.  Lipp

1.1.1.  Nissi Põhikooli lipp on ristkülikukujuline (suurusega 165 x 105cm) tunneli abil vardale kinnitatud riidelaid. Lipu pealmine külg on hele, lipu keskel on pruunis ringis oranžil taustal rohelised viljapead ja ringi alla on kirjutatud Nissi kool. Lippu ääristavad kuldsed narmad.

1.1.2.  Nissi Põhikooli lipp on kollektiivi liikmeid ühendav sümbol.

1.1.3.  Nissi Põhikooli lipp seisab huvijuhi kabinetis. Lippu ei paigutata hoone välisseinale ega heisata lipumasti.

1.1.4.  Nissi Põhikooli lipp tuuakse saali kooliaasta avaaktusel, kooli sünnipäeval, vabariigi aastapäeval, põhikooli lõpuaktusel, 9. klassi koolilõpuaktusel ja muudel pidulikel sündmustel. Lipu sissetoomisel seistakse püsti.

1.1.5. Nissi Põhikooli lipp seisab ürituse ajal lipualusel.

1.1.6. Nissi Põhikooli lõpuaktusel ja muudel pidulikel üritustel, mida korraldab Nissi Põhikool, tuuakse lipp aktuseruumi või ürituseplatsile lipukandja ja kahe saatja poolt, ruumis viibijad seisavad püsti. Kui üritusel kasutatakse ka Eesti Vabariigi lippu, siis kantakse kooli lipp sisse selle järel.

1.1.7. Kui Nissi Põhikooli lipp on samaaegselt Eesti Vabariigi lipuga ühes ruumis, paigutatakse lipualusel kooli lipp riigilipust saali poolt vaadatuna paremale.

1.1.8. Lipu kandjaks ja saatjateks on III kooliastme väärikad õpilased.

1.1.9. Järelvalvet Nissi Põhikooli lipu statuudi täpse täitmise eest teostab Nissi Põhikooli huvijuht.

1.2. Logo

1.2.1.Nissi Põhikooli logo on rohelisega ääristatud ringis viljapead ja ringi allosas pruuni värviga kiri Nissi kool.

1.2.2.Nissi Põhikooli logo kasutatakse ametlikel kooli kirjablankettidel, tunnustuskirjadel, päevikute esikaantel, koolivormil, kooli meenetel ja muul sümboolikal.

1.2.3.Ametlikel dokumentidel kasutatakse ühevärvilist või rohelise-pruuni värviga logo, muudel juhtudel võib kasutada ka erinevaid värvivariante.

1.3. Tänukiri

1.3.1. Tänukirja kirjeldus.

1.3.2.Tänukiri on kooli tunnustus, millega märgitakse ära  inimese, asutuse või organisatsiooni tegevust hariduse, teaduse või noortetöö valdkonnas:

– pikaajalise eduka töö eest(10,15,20,25,30 jne tööaasta täitumisel) Nissi Põhikoolis;
– tähtsate ja suuremahuliste tööülesannete eduka täitmise eest;
– eduka töö ja kooli esindamise eest;
– õpilastele, kes on edukalt esinenud piirkondlikel, üleriigilistel või rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel jne.

1.3.3.Kooli tänukirjaga autasustamisel võib anda ka kingituse.

1.3.4.Kooli tänukirja väljastab kooli direktor.

1.3.5.Kooli tänukirja annab üle kooli direktor või tema volitatud esindaja.

1.4. Kiituskiri parimatele ainetundjatele

1.4.1. Kiituskirja kirjeldus

1.4.2.Nissi Põhikooli kiituskiri on kooli tunustus, millega märgitakse ära õpilase silmapaistvad tulemused (1.- 6. koht k.a.) õppeöös või konkurssidel.

1.4.3. Kooli kiituskirjaga tunnustamisel võib anda ka kingituse.

1.4.4. Kooli kiituskirja väljastab Nissi Põhikooli õppenõukogu.

1.4.5. Kooli aukirja annab üle kooli direktor või tema volitatud esindaja.

1.5. Diplom

1.5.1. Diplomi kirjeldus.

1.5.2.Nissi Põhikooli diplom on kooli tunnustus, millega märgitakse ära õpilase silmapaistvad tulemused spordis.

1.5.3. Kooli diplomiga tunnustamisel võib anda ka kingituse.

1.5.4. Kooli diplomi väljastab kehalise kasvatuse õpetaja.

1.5.5. Kooli diplomi annab üle kooli kehalise kasvatuse õpetaja või tema volitatud esindaja

1.6. Koolivorm

1.6.1.Nissi Põhikooli koolivormi elementideks on kooli vest, t-särk või pluus, mis on  helehalli või tumepunast värvi, vasakul rinnakõrgusel on kiri Nissi kool.

1.6.2. Koolivormi kantakse igapäevaselt, pidulikel sündmustel  ja esindamisel väljaspool kooli.

1.7. Koolilaul

1.7.1. Kooli laulu lauldakse kooliaasta avaaktusel, kooli sünnipäeval, kooliaasta lõpuaktusel ja 9. klassi lõpuaktusel.

1.7.2. Koolilaulu sõnad on väljas kooli vitriinkapis ja kooli kodulehel.

1.7.3. Koolilaulu laulmisel seistakse püsti.

2. Koolilogoga meene

2.1. Meenega, millel on kooli logo,  autasustatakse Nissi kooli õpetajaid ja töötajaid, kellel on täitunud ümmargune arv aastaid Nissi Põhikoolis ja ka muudel juhtudel:

2.1.1. kooli logoga tass -15. tööaasta täitumise puhul;

2.1.2. kooli logoga ovaalne taldrik – 25. tööaasta täitumise puhul;

2.1.3. kooli logoga kolmnurkne taldrik – 30. tööaastat täitumise puhul;

2.2. Meenega, millel on kooli logo, autasustakse õpilasi, kellel on lõputunnistusel väga head ja/või head  õpitulemused.

2.3. Meene, millel on kooli logo, võib anda  kooli külastanud silmapaistvatele inimestele.

2.4. Meene, millel on kooli logo, võib anda inimestele või asutustele, kes on toetanud kooli üritusi.