Missioon ja moto

Meie kooli missioon: Tingimuste loomine riiklikule õppekavale vastava põhihariduse omandamiseks, mille eesmärgiks on elus toime tuleva harmoonilise inimese kasvatamine.

Meie kooli moto on: “SILD SINU TULEVIKKU”