Õpetajad

Eve Pae
Õppeaine: eesti keel, kirjandus 6.-9. klass
Kontakt: eve.pae [ät] nissikool.ee

Ingrid Parksepp
Õppeaine: klassiõpetaja, ajalugu 5.-6. klass
Klassijuhataja: 3. klass
Kontakt: ingrid.parksepp [ät] nissikool.ee

Jaan Vaidla
Õppeaine: muusikaõpetus 7.-9. klass
Kontakt: jaan.vaidla [ät] nissikool.ee

Julius Liiv
Õppeaine: ajalugu 7.-9. klass, inimeseõpetus 6. klass, ühiskonnaõpetus 6. ja 9. klass, kehaline kasvatus 2.-4.klass ja 6.-9.klass poisid
Klassijuhataja: 6. klass
Kontakt: julius.liiv [ät] nissikool.ee

Kaie Ehrpais
Õppeaine: käsitöö ja kodundus, kunst, keemia, füüsika, loodusõpetus 7. klass
Kontakt: kaie.ehrpais [ät] nissikool.ee

Kaie Saar
Klassijuhataja: 9. klass
Kontakt: kaie.saar [ät] nissikool.ee

Karin Veiler
Õppeaine: inimeseõpetus 5.-8. klass
Kontakt: karin.veiler [ät] nissikool.ee

Kristel Källo
Õppeaine: inglise keel 5.-9. klass, vene keel 7.-9. klass
Klassijuhataja: 7. klass
Kontakt: kristel.kxllo [ät] nissikool.ee

Terje Zimmermann
Õppeaine: klassiõpetaja
Klassijuhataja: 1. klass
Kontakt: terje.zimmermann [ät] nissikool.ee

Liivi Tammemäe
Õppeaine: klassiõpetaja,  vene keel 5. ja 6. klass
Klassijuhataja: 2. klass
Kontakt: liivi.tammemae [ät] nissikool.ee

Maile Pent
Õppeaine: muusika 1.-6. klass
Kontakt: maile.pent [ät] nissikool.ee

Mariliis Siirmäe
Õppeaine: klassiõpetaja, inglise keel 3. klass ja liitklass
Klassijuhataja: 4. klass
Kontakt: mariliis.siirmae [ät] nissikool.ee

Reelika Väli
Õppeaine: informaatika 7. ja 8. klass, eesti keel ja kirjandus 5. klass
Klassijuhataja: 5. klass
Kontakt: reelika.vali [ät] nissikool.ee

Reet Käärik
Õppeaine: matemaatika 5.-9. klass
Klassijuhataja: 8. klass
Kontakt: reet.kaarik [ät] nissikool.ee

Terje Rand
Õppeaine: õpiabi 1.-4. klass, liiklusõpetus, pikapäevarühm
Klassijuhataja: liitklass
Kontakt: terje.rand [ät] nissikool.ee

Ulvi Lepplaan
Õppeaine: bioloogia, geografia, loodusõpetus, õpiabi 5.-9. klass
Kontakt: ulvi.lepplaan [ät] nissikool.ee

Veikko Hallik
Õppeaine: tehnoloogiaõpetus
Kontakt: veikko.hallik [ät] nissikool.ee

Gaide Ilves
Õppeaine: kehaline kasvatus 5. klass, 6.-9. klass tüdrukud
Kontakt: gaide.ilves[ät] nissikool.ee

Helen Bristol
Õppeaine: abiõpetaja, pikapäevarühm
Kontakt: helen.bristol [ät] nissikool.ee

Jaanus Nuutre
Õppeaine: esinemisõpetus 6. kl
Kontakt: 

Meelis Looveer
Õppeaine: ettevõtlikkus 7. kl
Kontakt: 

Ruth Rumask
Õppeaine: füüsika 8.-9.klass (lapsehoolduspuhkusel)