Õpetajad

Evelin Alliksaar
Õppeaine: eesti keel, kirjandus 5.-9. klass
Klassijuhataja: 8A klass
Kontakt: evelin.alliksaar [ät] nissikool.ee

Gerli Alliksaar
Õppeaine: matemaatika 5B ja 6B
Kontakt: gerli.alliksaar [ät] nissikool.ee

Helen Bristol
Õppeaine: abiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja
Kontakt: helen.bristol [ät] nissikool.ee

Andres Elmik
Õppeaine: kehaline kasvatus 1.-6. klass, 7.-9. kl (P)
Kontakt: andres.elmik [ät] nissikool.ee

Liis Fuks
Õppeaine: klassiõpetaja
Klassijuhataja: 3A
Kontakt: liis.fuks [ät] nissikool.ee

Veikko Hallik
Õppeaine: tehnoloogiaõpetus 4.-9. klass
Kontakt: veikko.hallik [ät] nissikool.ee

Gaide Ilves
Õppeaine: kehaline kasvatus 7.-9. klass (T)
Kontakt: gaide.ilves [ät] nissikool.ee

Kristel Källo
Õppeaine: inglise keel 6.-9. klass, vene keel 7.-9. klass
Kontakt: kristel.kxllo [ät] nissikool.ee

Reet Käärik
Õppeaine: matemaatika 7.-9. klass
Kontakt: reet.kaarik [ät] nissikool.ee

Ulvi Lepplaan
Õppeaine: bioloogia, geograafia, loodusõpetus 5A, 6A, matemaatika 8B
Kontakt: ulvi.lepplaan [ät] nissikool.ee

Julius Liiv
Õppeaine: ajalugu 7.-9. klass, ühiskonnaõpetus 6. ja 9. klass
Klassijuhataja abi: 5A
Kontakt: julius.liiv [ät] nissikool.ee

Maile Pent
Õppeaine: muusika 2.-4. klass
Kontakt: maile.pent [ät] nissikool.ee

Krista Pudel
Õppeaine: käsitöö ja kodundus 4.-9. klass, kunst 4.-9. klass, inglise keel 7B, 8C, 9B
Klassijuhataja: 6A
Kontakt: krista.pudel [ät] nissikool.ee

Terje Rand
Õppeaine: klassiõpetaja liitklass
Klassijuhataja: liitklass
Kontakt: terje.rand [ät] nissikool.ee

Mauno Reinmann
Õppeaine: liiklusõpetus 4. klass
Kontakt: huvijuht [ät] nissikool.ee

Ruth Rumask
Õppeaine: füüsika 8.-9. klass, keemia 8.-9. klass, loodusõpetus 7. klass
Klassijuhataja: 7A
Kontakt: ruth.rumask [ät] nissikool.ee

Mariliis Siirmäe
Õppeaine: klassiõpetaja, inglise keel 3A, 4A, 4B, 5B, 6B, 8B
Klassijuhataja: 4A
Kontakt: mariliis.siirmae [ät] nissikool.ee

Mari-Liis Simovart
Õppeaine: muusika 1.-4. klass
Kontakt: mariliis.simovart [ät] nissikool.ee

Terje Zimmermann
Õppeaine: klassiõpetaja, inglise keel 5A, 5B, 7A, 7C
Klassijuhataja: 1A, 5A
Kontakt: terje.zimmermann [ät] nissikool.ee

Kristel Talvet
Õppeaine: väikeklassi õpetaja
Klassijuhataja: 2B, 6B ja 7B
Kontakt: kristel.talvet [ät] nissikool.ee

Liivi Tammemäe
Õppeaine: klassiõpetaja, vene keel 5A, 6A ja väikeklassid
Klassijuhataja: 2A klass
Kontakt: liivi.tammemae [ät] nissikool.ee

Jaan Vaidla
Õppeaine: muusikaõpetus 5.-9. klass
Kontakt: jaan.vaidla [ät] nissikool.ee

Triin Versis
Õppeaine: matemaatika 6A
Kontakt: triin.versis [ät] nissikool.ee

Reelika Väli
Õppeained: informaatika 6.-8. klass, matemaatika 6B, ühiskonnaõpetus 9B
Klassijuhataja: 9A, 9B
Kontakt: reelika.vali [ät] nissikool.ee

Kert Õiglas
Õppeaine: matemaatika 5A, 7B, 7C, 9B
Kontakt: kert.oiglas [ät] nissikool.ee