Õpetajad

Evelin Alliksaar
Õppeaine: eesti keel, kirjandus 5.-9. klass
Klassijuhataja: 7. klass
Kontakt: evelin.alliksaar [ät] nissikool.ee

Andres Elmik
Õppeaine: kehaline kasvatus 1.-6. klass, 7.-9. kl (P)
Kontakt: andres.elmik [ät] nissikool.ee

Veikko Hallik
Õppeaine: tehnoloogiaõpetus 4.-9. klass
Kontakt: veikko.hallik [ät] nissikool.ee

Gaide Ilves
Õppeaine: kehaline kasvatus 7.-9. klass (T)
Kontakt: gaide.ilves [ät] nissikool.ee

Kristel Källo
Õppeaine: inglise keel 6.-9. klass, vene keel 6.-9. klass
Kontakt: kristel.kxllo [ät] nissikool.ee

Reet Käärik
Õppeaine: matemaatika 6.-9. klass
Kontakt: reet.kaarik [ät] nissikool.ee

Ulvi Lepplaan
Õppeaine: bioloogia, geograafia, loodusõpetus, õpiabi 5.-9. klass
Kontakt: ulvi.lepplaan [ät] nissikool.ee

Julius Liiv
Õppeaine: ajalugu 7.-9. klass, ühiskonnaõpetus 6. ja 9. klass
Klassijuhataja: 9. klass
Kontakt: julius.liiv [ät] nissikool.ee

Ingrid Parksepp
Õppeaine: klassiõpetaja, ajalugu 5.-6. klass
Klassijuhataja: 2. klass
Kontakt: ingrid.parksepp [ät] nissikool.ee

Maile Pent
Õppeaine: muusika 1.-6. klass
Kontakt: maile.pent [ät] nissikool.ee

Krista Pudel
Õppeaine: käsitöö ja kodundus 5.-9. klass, kunst, keemia
Klassijuhataja: 5. klass
Kontakt: krista.pudel [ät] nissikool.ee

Terje Rand
Õppeaine: õpiabi 1.-4. klass, liiklusõpetus, pikapäevarühm
Klassijuhataja: liitklass
Kontakt: terje.rand [ät] nissikool.ee

Ruth Rumask
Õppeaine: füüsika 8.-9. klass, keemia 8.-9. klass, loodusõpetus 7. klass
Klassijuhataja: 6. klass
Kontakt: ruth.rumask [ät] nissikool.ee

Mariliis Siirmäe
Õppeaine: klassiõpetaja, inglise keel 6. klass
Klassijuhataja: 3. klass
Kontakt: mariliis.siirmae [ät] nissikool.ee

Liivi Tammemäe
Õppeaine: klassiõpetaja,  inglise keel 5. klass, vene keel 5.  klass
Klassijuhataja: 1. klass
Kontakt: liivi.tammemae [ät] nissikool.ee

Jaan Vaidla
Õppeaine: muusikaõpetus 7.-9. klass
Kontakt: jaan.vaidla [ät] nissikool.ee

Karin Veiler
Õppeaine: inimeseõpetus 5.-8. klass
Klassijuhataja: liitklass
Kontakt: karin.veiler [ät] nissikool.ee

Triin Versis
Õppeaine: matemaatika 5.klass
Kontakt: triin.versis [ät] nissikool.ee

Reelika Väli
Õppeaine: informaatika 6.-8. klass,
Klassijuhataja: 8. klass
Kontakt: reelika.vali [ät] nissikool.ee

Terje Zimmermann
Õppeaine: klassiõpetaja, inglise keel 2. klass, kunst ja tööõpetus 3. klass
Klassijuhataja: 4. klass
Kontakt: terje.zimmermann [ät] nissikool.ee

Helen Bristol
Õppeaine: abiõpetaja, pikapäevarühm
Kontakt: helen.bristol [ät] nissikool.ee